Unistop

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest firma UNISTOP Aneta Rymer-Gromska NIP: 6252034102, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkich przekazanych informacji osobistych tak, aby korzystanie z serwisu unistop.pl było dla użytkowników jak najbardziej bezpieczne.

3. Korzystanie z serwisu może wymagać od Użytkowników podania informacji:

  • przy wypełnianiu formularza kontaktowego,
  • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z serwisu unistop.pl (Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji).

4. Administrator gromadzi informacje i przetwarza informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do zarządzania serwisem unistop.pl w celach statystycznych,  marketingowych oraz aby dopasować zawartość serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

  • podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych,
  • właścicielowi serwisu unistop.pl,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy.

7. W przypadku korzystania za pośrednictwem serwisu unistop.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W takich sytuacjach nie ma zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności danego podmiotu.

8. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu cufwroclaw.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa plików cookies tzw. ciasteczek.  Ciasteczka to krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z jego komputerem. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję wykorzystywania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu unistop.pl.

oferta

Znaki drogowe pionowe i oznakowanie poziome, organizowanie ruchu tymczasowego podczas wykonywania robót drogowych, projekty i wykonanie ruchu docelowego na odcinkach dróg, rondach i skrzyżowaniach, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wszystko znajdziesz w firmie UNISTOP. Poznaj naszą ofertę w 3 głównych obszarach naszej działalności i wybierz drogę bez przeszkód:

Znaki
drogowe

Dowiedz się więcej

Organizacja
ruchu

Dowiedz się więcej

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Dowiedz się więcej