Unistop

FAQ

1. Czy potrzebuję pozwolenie na montaż znaku?

Tak. Osoba, która chce umieścić znak drogowy, powinna mieć na to zgodę zarządcy drogi. Na przykład dla drogi wojewódzkiej potrzebna jest zgoda Zarządu Dróg Wojewódzkich, dla drogi osiedlowej – zgoda Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Jak jest różnica pomiędzy znakiem B1 a B2?

Znak B1 zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów w obie strony. Jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania do znaku B1, to na tabliczce pod znakiem należy stosować informację np. o treści: „Nie dotyczy…”. Zakaz B2  ustawiony jest na końcu drogi jednokierunkowej. Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia - dzięki czemu kierujący mogą np. wywnioskować, że w daną drogę można wjechać "od drugiej strony".

3. Jak montuje się znak drogowy?

Najczęściej spotykaną metodą montażu jest umieszczenie tarczy znaku na metalowym, ocynkowanym słupku. Do łączenia tych elementów służą specjalnie do tego przystosowane obejmy montażowe. Nie naruszają one lica tarczy znaku, mocowane są do jej tylnej krawędzi (podwójnie zagiętej). Słupek umieszcza się w podłożu, odpowiednio osadza, stosując fundament betonowy i metalową kotwę zabezpieczającą.

4. Dlaczego znaki drogowe są różnej wielkości?

W polskim drogownictwie występuje pięć wielkości znaków: mini, małe, średnie, duże, wielkie oraz dominują trzy typy folii odblaskowej (pierwsza, druga, trzecia) z których wykonane jest lico znaku. Zgodnie z przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) wielkość znaków i typ folii odblaskowej jest zależny od rodzaju drogi (np.: krajowa, wojewódzka, gminna) przy jakiej ma być docelowo umieszczony oraz od rodzaju znaku (np. znak B20 czyli popularny „stop” powinien być co najmniej o średnicy 80 cm i mieć lico wykonane z foli odblaskowej typu 2).

5. Co wpływa na wysokość słupków znaków drogowych?

Zgodnie z przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury…) dolna krawędź znaku powinna być umieszczona na wysokości co najmniej 2,0 m. np. w zieleńcu lub 2,20 m. np. w chodniku. Doliczając długość słupka umieszczonego w podłożu otrzymujemy precyzyjny wymiar.

oferta

Znaki drogowe pionowe i oznakowanie poziome, organizowanie ruchu tymczasowego podczas wykonywania robót drogowych, projekty i wykonanie ruchu docelowego na odcinkach dróg, rondach i skrzyżowaniach, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wszystko znajdziesz w firmie UNISTOP. Poznaj naszą ofertę w 3 głównych obszarach naszej działalności i wybierz drogę bez przeszkód:

Znaki drogowe i wynajem znaków

Dowiedz się więcej

Projektowanie i organizacja ruchu

Dowiedz się więcej

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dowiedz się więcej

Oznakowanie
poziome

Dowiedz się więcej

Znaki drogowe i wynajem znaków

Dowiedz się więcej

Projektowanie i organizacja ruchu

Dowiedz się więcej

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dowiedz się więcej

Oznakowanie
poziome

Dowiedz się więcej