Unistop

3. Jak montuje się znak drogowy?

Najczęściej spotykaną metodą montażu jest umieszczenie tarczy znaku na metalowym, ocynkowanym słupku. Do łączenia tych elementów służą specjalnie do tego przystosowane obejmy montażowe. Nie naruszają one lica tarczy znaku, mocowane są do jej tylnej krawędzi (podwójnie zagiętej). Słupek umieszcza się w podłożu, odpowiednio osadza, stosując fundament betonowy i metalową kotwę zabezpieczającą.