Unistop

4. Dlaczego znaki drogowe są różnej wielkości?

W polskim drogownictwie występuje pięć wielkości znaków: mini, małe, średnie, duże, wielkie oraz dominują trzy typy folii odblaskowej (pierwsza, druga, trzecia) z których wykonane jest lico znaku. Zgodnie z przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) wielkość znaków i typ folii odblaskowej jest zależny od rodzaju drogi (np.: krajowa, wojewódzka, gminna) przy jakiej ma być docelowo umieszczony oraz od rodzaju znaku (np. znak B20 czyli popularny „stop” powinien być co najmniej o średnicy 80 cm i mieć lico wykonane z foli odblaskowej typu 2).