Unistop

5. Co wpływa na wysokość słupków znaków drogowych?

Zgodnie z przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury…) dolna krawędź znaku powinna być umieszczona na wysokości co najmniej 2,0 m. np. w zieleńcu lub 2,20 m. np. w chodniku. Doliczając długość słupka umieszczonego w podłożu otrzymujemy precyzyjny wymiar.