Unistop

2. Jak jest różnica pomiędzy znakiem B1 a B2?

Znak B1 zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów w obie strony. Jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania do znaku B1, to na tabliczce pod znakiem należy stosować informację np. o treści: „Nie dotyczy…”. Zakaz B2  ustawiony jest na końcu drogi jednokierunkowej. Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia – dzięki czemu kierujący mogą np. wywnioskować, że w daną drogę można wjechać “od drugiej strony”.