Unistop

PROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU

Realizujemy organizację ruchu, a nasz serwis zapewnia obsługę na każdym etapie realizacji zamówienia

 Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  wykonujemy kompleksowe projekty organizacji ruchu drogowego tymczasowego i docelowego,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  projektujemy konstrukcje wsporcze i barierki chodnikowe,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  zdobywamy wymagane opinie i zatwierdzenia odpowiednich organów administracyjnych,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  organizujemy ruch na czas prowadzenia robót wraz z utrzymaniem,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  oddajemy w dzierżawę znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  montujemy i demontujemy elementy oznakowania i sygnalizacji tymczasowej,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  wykonujemy montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  w przypadku awarii prowadzimy serwis oznakowania.

 


Projektowanie i organizacji ruchu drogowego jest wymagającym doświadczenia i wiedzy procesem, którym nierzadko zajmują się producenci znaków drogowych. Według przepisów za organizację ruchu drogowego odpowiada organ zarządzający danym obszarem, którego zadaniem jest przedstawienie optymalnych rozwiązań i niezbędnej dokumentacji. Jednak ze względu na brak kompetencji w tym zakresie, prace te zlecane są firmom od organizacji ruchu.

Aby stworzyć projekt organizacji ruchu drogowego konieczne jest najpierw przeprowadzenie badań na terenie, gdzie ma on zostać wprowadzony. Należy określić, jakie rozwiązania zwiększą bezpieczeństwo na drodze oraz poprawią jej przepustowość. Dotyczyć to może zarówno terenów, na których droga ma dopiero powstać, jak i reorganizacji ruchu.

Wymagane jest przedstawienie planu orientacyjnego oraz sytuacyjnego. Jeśli na danym obszarze konieczny będzie montaż sygnalizacji świetlnej, trzeba obliczyć przepustowość drogi w tym miejscu. Oprócz tego wymagane jest przygotowanie opisu charakterystyki drogi, jakie zagrożenia mogą na niej występować oraz w jaki sposób można je zminimalizować.

Jak widać, szereg prac związanych z projektowaniem i organizacją ruchu jest szeroki i skomplikowany, dlatego zleca się to specjalistom. Co więcej, mogą oni zapewniać również kompleksowe usługi, takie jak montaż oznakowania pionowego czy malowanie znaków drogowych poziomych.

Trzeba pamiętać o tym, że podczas tymczasowej zmiany organizacji ruchu, konieczne jest oznakowanie robót drogowych. Z tego względu firmy budowlane często korzystają z profesjonalnej obsługi znaków pionowych.