Unistop
Nasza realizacja

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA Katowice – Gliwice, część „Zachód”

"Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone."

Grzegorz Bukowski

Dyrektor Oddziału Śląsk Północ

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA Katowice – Gliwice, część „Zachód”

EUROVIA POLSKA S.A. to jeden z  wiodących generalnych wykonawców w budownictwie drogowym w Polsce. mamy przyjemność współpracować z Eurovią od kilku lat realizując ciekawe i wymagające kontrakty na terenie Ślaska i Zagłębia. Możemy pochwalić się licznymi realizacjami, a poniżej prezentujemy treści listu referencyjnego, który jest podsumowaniem naszej współrpacy na jednym z etapów budowy Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice.

EUROVIA POLSKA S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce, zleciła Firmie UNISTOP, wykonanie i montaż oznakowania docelowego dla zadania:

„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA Katowice – Gliwice, część „Zachód” od granicy z miastem Gliwice do węzła De Gaulle’a w Zabrzu od km 8+119,85 do km 11+075 (odcinki Z3, Z4 w Zabrzu)”

W ramach przedmiotowego zadania Firma UNISTOP wykonała oznakowanie pionowe w postaci znaków kierunku i miejscowości na konstrukcjach bramowych (3kpl.), wysięgnikowych (3kpl.) i kratowych (5kpl.) oraz znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego o łącznej wartości brutto 454 239,20 zł.

Roboty zostały wykonane w terminie od 30.03.2014r do 02.07.2014.

Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

oferta

Znaki drogowe i wynajem znaków

Dowiedz się więcej

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dowiedz się więcej

PROJEKTOWANIE organizacji ruchu

Dowiedz się więcej

ORGANIZACJA RUCHU

Dowiedz się więcej

Oznakowanie poziome

Dowiedz się więcej