Unistop

ORGANIZACJA RUCHU

Realizujemy organizację ruchu, a nasz serwis zapewnia obsługę na każdym etapie realizacji zamówienia

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  organizujemy ruch na czas prowadzenia robót wraz z utrzymaniem,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  oddajemy w dzierżawę znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  montujemy i demontujemy elementy oznakowania i sygnalizacji tymczasowej,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  wykonujemy montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  w przypadku awarii prowadzimy serwis oznakowania.

 


Wymagane jest przedstaienie planu orientacyjnego oraz sytuacyjnego. Jeśli na danym obszarze konieczny będzie montaż sygnalizacji świetlnej, trzeba obliczyć przepustowość drogi w tym miejscu. Oprócz tego wymagane jest przygotowanie opisu charakterystyki drogi, jakie zagrożenia mogą na niej występować oraz w jaki sposób można je zminimalizować.

Jak widać, szereg prac związanych z projektowaniem i organizacją ruchu jest szeroki i skomplikowany, dlatego zleca się to specjalistom. Co więcej, mogą oni zapewniać również kompleksowe usługi, takie jak montaż oznakowania pionowego czy malowanie znaków drogowych poziomych.

Trzeba pamiętać o tym, że podczas tymczasowej zmiany organizacji ruchu, konieczne jest oznakowanie robót drogowych. Z tego względu firmy budowlane często korzystają z profesjonalnej obsługi znaków pionowych.