Organizacja ruchu

Realizujemy organizację ruchu, a nasz serwis zapewnia obsługę na każdym etapie realizacji zamówienia

organizujemy ruch na czas prowadzenia robót wraz
z utrzymaniem

oddajemy w dzierżawę znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

montujemy i demontujemy elementy oznakowania
i sygnalizacji tymczasowej

wykonujemy montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

w przypadku awarii prowadzimy serwis oznakowania

Wymagane jest przedstaienie planu orientacyjnego oraz sytuacyjnego. Jeśli na danym obszarze konieczny będzie montaż sygnalizacji świetlnej, trzeba obliczyć przepustowość drogi w tym miejscu. Oprócz tego wymagane jest przygotowanie opisu charakterystyki drogi, jakie zagrożenia mogą na niej występować oraz w jaki sposób można je zminimalizować.

Jak widać, szereg prac związanych z projektowaniem i organizacją ruchu jest szeroki i skomplikowany, dlatego zleca się to specjalistom. Co więcej, mogą oni zapewniać również kompleksowe usługi, takie jak montaż oznakowania pionowego czy malowanie znaków drogowych poziomych.

Trzeba pamiętać o tym, że podczas tymczasowej zmiany organizacji ruchu, konieczne jest oznakowanie robót drogowych. Z tego względu firmy budowlane często korzystają z profesjonalnej obsługi znaków pionowych.