Znaki ostrzegawcze

A-1

Symbol: A-1 „ Niebezpieczny zakręt w prawo”
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni" | 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-2

Symbol: A2 "niebezpieczny zakręt w lewo"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały" | 900mm "średni" | 1050mm "duży" | 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-3

Symbol: A3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni" | 1050mm "duży" | 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-4

Symbol: A4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni" | 1050mm "duży" | 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-5

Symbol: A5 "skrzyżowanie dróg"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży" | 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-6A

Symbol: A6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-6B

Symbol: A6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-6C

Symbol: A6C "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-6D

Symbol: A6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-6E

Symbol: A6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-7

Symbol: A7 "ustąp pierwszeństwa"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-8

Symbol: A8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-9

Symbol: A9 "przejazd kolejowy z zaporami"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-10

Symbol: A10 "przejazd kolejowy bez zapór"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-11

Symbol: A11 "nierówna droga"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-11A

Symbol: A11a "próg zwalniajacy"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-12A

Symbol: A12a "zwężenie jezdni - dwustronne"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-12B

Symbol: A12b "zwężenie jezdni - prawostronne"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-12C

Symbol: A12c "zwężenie jezdni - lewostronne"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-13

Symbol: A13 "ruchomy most"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-14

Symbol: A14 "roboty na drodze"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-15

Symbol: A15 "śliska jezdnia"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-16

Symbol: A16 "przejście dla pieszych"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-17

Symbol: A17 "dzieci"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-18A

Symbol: A18a "zwierzęta gospodarskie"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-18B

Symbol: A18a "zwierzęta dzikie"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-19

Symbol: A19 "boczny wiatr"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-20

Symbol: A20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-21

Symbol: A21 "tramwaj"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-22

Symbol: A22 "niebezpieczny zjazd"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-23

Symbol: A23 "stromy podjazd"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-24

Symbol: A24 "rowerzyści"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-25

Symbol: A25 "spadające odłamki skalne"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-26

Symbol: A26 "lotnisko"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-27

Symbol: A27 "nabrzeże lub brzeg rzeki"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-28

Symbol: A28 "sypki żwir"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-29

Symbol: A29 "sygnały świetlne"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-30

Symbol: A30 "inne niebezpieczeństwo"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-31

Symbol: A31 "niebezpieczne pobocze"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-32

Symbol: A32 "oszronienie jezdni"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-33

Symbol: A33 "zator drogowy"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

A-34

Symbol: A34 "wypadek drogowy"
Rozmiary:
600mm "mini"| 750mm "mały"| 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

Znaki Drogowe na zamówienie

Zasady ustawiania znaków ostrzegawczych

Jak sama nazwa wskazuje, znaki ostrzegawcze mają za zadanie ostrzec uczestników ruchu przed możliwością wystąpienia jakiegoś niebezpieczeństwa, a także zobowiązują ich do zachowania szczególnej ostrożności. Nie wszyscy wiedzą, że odległość pomiędzy znakiem ostrzegawczym a konkretnym miejscem, w którym może występować niebezpieczeństwo jest ściśle określona. W związku z tym znaki drogowe ostrzegawcze muszą znajdować się od 150 do 300 metrów od niebezpiecznego miejsca w przypadku dróg, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

Znaki ostrzegawcze – wygląd

Znaki ostrzegawcze drogowe mają kształt trójkąta równobocznego, czerwoną obwódkę i żółte tło. Zakres stosowania tych znaków określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Znak ostrzegawczy, podobnie jak inne znaki drogowe, musi mieć odpowiednie wymiary, aby można go było wykorzystać na drodze. W Polsce wyróżnia się pięć grup wielkości znaków ostrzegawczych: wielkie (W, długość boku 1200 mm), duże (D, długość boku 1050 mm), średnie (S, długość boku 900 mm), małe (M, długość boku 750 mm) oraz mini (MI, długość boku 600 mm).

Przykłady wykorzystania znaków ostrzegawczych

Niektóre znaki ostrzegawcze wykorzystywane są podczas remontów dróg oraz innych prac budowlanych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Znak A-14 może być wypożyczany w takiej sytuacji przez firmy prowadzące prace na, lub w pobliżu drogi.
Niebezpieczeństwa przed którymi informują nas znaki ostrzegawcze mogą mieć charakter stały i wynikać np. ze specyficznego ukształtowania terenu (np. ostre zakręty na drogach wiodących przez tereny górskie) lub okresowy (śliska nawierzchnia w sezonie zimowym, czy wzmożonych ruch pieszych latem). Przykładem znaku ostrzegawczego o niebezpieczeństwie o charakterze stałym może być A-6e znak.