Unistop

Oznakowanie poziome

20 tys. m2

oznakowania poziomego wykonywanego rocznie

0,3 mm

moze wynosić wysokości warstwy oznakowania cienkowarstwowego, 0,8 mm

75%

naszych klientów do nas powraca

Do oznakowania poziomego stosujemy materiały najwyższej jakości:

– farby akrylowe rozpuszczalnikowe

– farby wodororozcielczalne