Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lustra drogowe

Bariery parkingowe

Pachołki drogowe

Słupek U-1a

Słupek U-1b

Słupek U-21

Słupek przeszkodowy U-5a

Słupek przeszkodowy U-5b

Separator U-25c

Zapora drogowa U-20a

Zapora drogowa TL

Oslona przeciwolsnieniowa U-19

Przejście dla pieszych wyniesione

Próg zwalniający

Próg wyspowy QUARTET

Oprzyrządowanie Band-IT

Lampy ostrzegawcze

Separator

Próg podrzutowy

Podstawa znaków

Znaki Drogowe na zamówienie

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są dodatkowymi elementami, które służą optycznemu prowadzeniu ruchu lub zabezpieczeniu miejsc, w którym ryzyko występowania wypadków z udziałem kierowców lub pieszych zwiększa się. Mogą to być m.in. lampy ostrzegawcze, pachołki drogowe, blokady parkingowe czy lustra drogowe.

Wyróżnia się ich kilka typów, które powinny być stosowane w zależności od sposobu organizacji i oznakowania drogi. Najbardziej podstawowe to urządzenia bezpieczeństwa przeznaczone do optycznego prowadzenia ruchu. Mogą to być słupki (prowadzące, krawędziowe, przeszkodowe) lub tablice (prowadzące, kierujące, rozdzielające). Do określenia miejsca na drodze (pikietaż) stosuje się znaki kilometrowe i hektometrowe, natomiast urządzenia bramowe oznaczają obiekty znajdujące się na skrajni.

Progi zwalniające, podrzutowe, lustra drogowe i słupki blokujące służą do zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych, są często stosowane przez firmy od oznakowania drogi. Do zabezpieczenia robót służą taśmy, separatory, kładki, pachołki, zapory drogowe, tablice ostrzegawcze i kierujące. Nadzór zapewniają tarcze oraz urządzenia sygnalizacyjne, a przy pomocy rogatek zamykana jest droga dla ruchu.

Ponadto warto wiedzieć, że elementy te mogą pełnić funkcję sygnalizacyjną, ochronną, przeciwdestrukcyjną lub zapobiegawczą. Wyróżnia się też stałe, czasowe lub uzupełniające urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na koniec warto dodać, że urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdują się często w ofercie producentów znaków drogowych, którzy mogą zapewniać także ich prawidłowy montaż.