Oznakowanie poziome

0 tys
m² oznakowania poziomego wykonywanego rocznie
0 mm
moze wynosić wysokości warstwy oznakowania cienkowarstwowego, 0,8 mm
0 %
naszych klientów do nas powraca

Do oznakowania poziomego stosujemy materiały najwyższej jakości:

– farby akrylowe rozpuszczalnikowe

– farby wodororozcielczalne

Jednym z podstawowych elementów organizacji ruchu, który ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo, jest oznakowanie dróg. Wyróżnia się znaki drogowe pionowe oraz poziome, te drugie związane są z malowaniem linii na jezdni

Oznakowanie poziome może mieć postać odcinków wyznaczających pas ruchu, strzałek określających kierunek drogi, napisów czy innych oznaczeń. Może być również powtórzeniem znaków pionowych. Ponadto podczas malowania znaków drogowych poziomych konieczne jest stosowanie się do rygorystycznych przepisów. Co one określają?

Oznakowanie poziome może mieć barwę białą lub żółtą. Żółte znaki oznaczają tymczasową zmianę organizacji ruchu i są nadrzędne, jeśli na drodze występują dwa rodzaje oznakowań. Warunki techniczne, jakie muszą spełnić firmy malujące oznakowanie poziome, dotyczą nie tylko koloru znaków, ale także ich parametrów. Znaki poziome muszą posiadać określony współczynnik odblaskowości, a także zapewniać optymalną szorstkość nawierzchni. Ponadto oznakowanie tego typu powinno cechować się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i zabrudzenie. Malowanie znaków drogowych poziomych to zadanie wymagające wiedzy i doświadczenia. Warto podkreślić, że ich aplikacja jest możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń do malowania, które znajdują się na wyposażeniu producentów znaków drogowych. Dzięki nim możliwe jest szybkie i precyzyjne malowanie linii na jezdni.

Ponadto należy wiedzieć, że wyróżnia się oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe. Malowanie linii na jezdni wymaga zostawania odpowiednich, określonych ściśle przez polskie prawo produktów. W pierwszym przypadku używa się farb rozpuszczalnikowych, chemoutwardzalnych oraz wodorozcieńczalnych. Natomiast oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonuje się przy użyciu masy chemoutwardzalnej, termoplastycznej oraz materiałów prefabrykowanych.