Oznakowanie poziome

0 tys
m² oznakowania poziomego wykonywanego rocznie
0 mm
moze wynosić wysokości warstwy oznakowania cienkowarstwowego, 0,8 mm
0 %
naszych klientów do nas powraca

Do oznakowania poziomego stosujemy materiały najwyższej jakości:

– farby akrylowe rozpuszczalnikowe

– farby wodororozcielczalne

Jednym z podstawowych elementów organizacji ruchu, który ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo, jest oznakowanie dróg. Wyróżnia się znaki drogowe pionowe oraz poziome, te drugie malowane są bezpośrednio na jezdni.

Oznakowanie poziome może mieć postać linii wyznaczających pas ruchu, strzałek określających kierunek drogi, napisów czy innych oznaczeń. Może być również powtórzeniem znaków pionowych. Ponadto podczas malowania znaków drogowych poziomych konieczne jest stosowanie się do rygorystycznych przepisów. Co one określają?

Oznakowanie poziome może mieć barwę białą lub żółtą. Żółte znaki oznaczają tymczasową zmianę organizacji ruchu i są nadrzędne, jeśli na drodze występują dwa rodzaje oznakowań. Warunki techniczne, jakie muszą spełnić firmy oznakowania drogi, dotyczą nie tylko koloru znaków, ale także ich parametrów. Oznakowanie na jezdni musi posiadać określony współczynnik odblaskowości, a także zapewniać optymalną szorstkość nawierzchni. Ponadto znaki poziome powinny cechować się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i zabrudzenie. Ich precyzyjna aplikacja jest możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń do malowania, które znajdują się na wyposażeniu producentów znaków drogowych.

Ponadto należy wiedzieć, że wyróżnia się oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe. W pierwszym przypadku używa się farb rozpuszczalnikowych, chemoutwardzalnych oraz wodorozcieńczalnych. Natomiast do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego wykorzystuje się masy chemoutwardzalne i termoplastyczne oraz materiały prefabrykowane.