Znaki Dodatkowe

AT-1

Symbol: AT1
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

AT-2

Symbol: AT2
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

AT-3

Symbol: AT3
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

AT-4

Symbol: AT4
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

AT-5

Symbol: AT5
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

BT-1

Symbol: BT1
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

BT-2

Symbol: BT2
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

BT-3

Symbol: BT3
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

BT-4

Symbol: BT4
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G1-A

Symbol: G1a
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G1-B

Symbol: G1b
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-1C

Symbol: G1c
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-1D

Symbol: G1d
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-1E

Symbol: G1e
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-1F

Symbol: G1f
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-2

Symbol: G2
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-3

Symbol: G3
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

G-4

Symbol: G4
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

R-1

Symbol: R1
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

R-1A

Symbol: R1a
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

R-1B

Symbol: R1b
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

R-2

Symbol: R2
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

R-2A

Symbol: R2a
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

R-3

Symbol: R3
Rozmiary:
600mm | 750mm | 900mm | 1050mm | 1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

Znaki Drogowe na zamówienie

Jaką rolę pełnią znaki dodatkowe? Gdzie mogą być zamontowane?

Znaki dodatkowe i znaki uzupełniające bardzo często są ze sobą utożsamiane, jednak stanowią odrębną grupę oznakowania poziomego, pełniącą całkiem inne funkcje. Znaki dodatkowe ustawiane są przed przejazdami kolejowymi jako element ostrzegawczy (słupki wskaźnikowe lokowane po obydwóch stronach jezdni, jak i krzyż św. Andrzeja i ostrzeżenie o sieci pod napięciem biegnącą nad drogą). Ponadto znaki dodatkowe stanowią cenne źródłu informacji dla:

  • kierujących tramwajami,
  • poruszających się po szlakach rowerowych,
  • kierujących pojazdami wojskowymi.

W zależności od przeznaczenia mają zróżnicowane kolory oraz kształty, jednak nie są one dowolne. Wszelkie kwestie związane ze znakami dodatkowymi – ich cechami, znaczeniem oraz funkcją zostały opisane w obowiązujących przepisach. Ponadto ogólne zasady montowania oznakowania poziomego zostały ustalone odgórnie – firmy oferujące wynajem znaków drogowych bardzo często dbają także o właściwy montaż oraz serwis znaków drogowych. Ich posadowienie wymaga zgody organu zarządzającego daną drogą, tak aby nie utrudniały poruszania się po drodze. Dzięki temu organizacja ruchu jest dużo bardziej płynna, a poruszanie się po drogach bezpieczniejsze.

Czym są słupki wskaźnikowe?

Słupek wskaźnikowy to jeden z kilku rodzajów znaków dodatkowych. Na drogach zauważać można 6 typów – po 3 do umieszczenia po prawej oraz lewej stronie jezdni. Po prawej stronie drogi zamontowane są znaki z 3, 2 lub jednym skośnym pasem biegnącym po skosie w dół od prawego górnego roku tablicy. W przypadku znaków przeznaczonych do montażu po lewej stronie jezdni są one skierowane po skosie w dół od lewego górnego roku. Liczba kresek związana jest z odległością do przekazu kolejowego. Słupkowi wskaźnikowymi z 3 liniami towarzyszy znak ostrzegawczy A-9 bądź A-10, mówiący o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego strzeżonego bądź nie. Ten z 2 paskami umieszczany jest w odległości 2/3 przed znakiem a przejazdem, a z jednym – 1/3. W wyjątkowych sytuacjach pod znakiem umieszczany jest słupek wskaźnikowy z 2 liniami, a w połowie odległości pomiędzy nim a przejazdem z jedną.