Znaki nakazu

C-1

Symbol: C1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-2

Symbol: C2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-3

Symbol: C3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-4

Symbol: C4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-5

Symbol: C5 "nakaz jazdy prosto"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-6

Symbol: C6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-7

Symbol: C7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-8

Symbol: C8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-9

Symbol: C9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-10

Symbol: C10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-11

Symbol: C11 "nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-12

Symbol: C12 "ruch okrężny (rondo)"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-13

Symbol: C13 "droga dla rowerzystów"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-13A

Symbol: C13a "koniec drogi dla rowerzystów"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-16/13

Symbol: C16/13 "ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-16/13

Symbol: C16/13 "ruch rowerów prawą stroną, a ruch pieszych lewą stroną"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-13/16

Symbol: C16/13 "ruch rowerów lewą stroną, a ruch pieszych prawą stroną"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-14

Symbol: C14 "prędkość minimalna"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-15

Symbol: C15 "koniec prędkości minimalnej"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-16

Symbol: C16 "droga dla pieszych"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-16A

Symbol: C16a "koniec drogi dla pieszych"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-17

Symbol: C17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Rozmiary:
900x1200mm
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-18

Symbol: C18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

C-19

Symbol: C19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"
Rozmiary:
600mm "mini" | 750mm "mały" | 900mm "średni"| 1050mm "duży"| 1200mm "wielki"
Grubość blachy: 1.25
Typ folii: FOLIA TYP I, FOLIA TYP II
Podkład: znak malowany proszkowo na RAL 7037

Znaki Drogowe na zamówienie

Znaki nakazu i zakazu – co je łączy?

Znaki nakazu mają w większości kształt koła, z wyjątkiem znaku C-17. Znaki drogowe nakazu informują uczestników ruchu o obowiązujących ustaleniach organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu. W Polsce znaki te mają niebieskie tło i białą obwódkę, jednak Konwencja wiedeńska o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. dopuszcza również białe tło z czerwoną obwódką, przez co znaki te mogą przypominać znaki zakazu.

Kogo obowiązuje znak nakazu?

Znaki nakazu dotyczą w głównej mierze osób poruszających się takimi pojazdami, jak samochody osobowe, ciężarowe, motocykle itp. , jednak uwagę na nie powinni zwracać także rowerzyści oraz piesi. Znaki nakazu mogą pojawić się w pobliżu ścieżek rowerowych oraz pieszych.
W niektórych przypadkach znakom nakazu towarzyszą tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.
Uczestnicy ruchu bardzo często mogą napotkać na swej drodze takie znaki, jak znak nakaz jazdy prosto, czy nakaz jazdy w prawo lub w lewo.

Znaki nakazu na drogach wewnętrznych

Znaki nakazu wykorzystywane są często na drogach wewnętrznych. Osobami odpowiedzialnymi za właściwe oznakowanie tego typu dróg są jej właściciele, a więc np. lokalna spółdzielnia mieszkaniowa, która musi samodzielnie zakupić oraz zlecić montaż właściwego znaku drogowego. Co ważne, w przypadku drogi prywatnej to właściciel drogi (lub zarządca) ustala zasady ruchu, jednak musi on stosować znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania obowiązujące na drogach publicznych. Ponadto za nieprawidłowe oznakowanie drogi wewnętrznej można ponieść konsekwencje.

Normy dotyczące znaków drogowych

Podobnie jak inne znaki drogowe, znaki nakazu muszą być wykonane z odpowiednich materiałów i spełniać określone normy w zakresie oznakowania pionowego dróg. Kupując lub wypożyczając znaki drogowe u doświadczonych producentów można mieć pewność, że wszystkie wymagania w tym zakresie będą spełnione.