Unistop

Znaki drogowe i wynajem znaków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r)

Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe.

W przypadku znaków A 7, B 2, B 20, D 6, D 6a, D 6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki A 7, B 20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie). Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się folię odblaskową typu 2 lub folię pryzmatyczną.(...)”

Znaki ostrzegawcze

b1

a-1

a-2

a-3

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.51.47

a-4

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.51.56

a-5

a-6a

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.52.13

a-6b

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.52.41

a-6c

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.52.53

6-d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.04.55

6-e

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.05

a-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.16.42

a-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.16.51

a-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.16.59

a-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.17.12

a-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.17.54

a-11a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.02

a-12a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.09

a-12b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.15

a-12c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.24

a-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.31

a-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.38

a-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.47

a-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.56

a-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.10

a-18a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.18

a-18b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.25

a-19

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.35

a-2o

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.41

a-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.07

a-22

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.14

a-23

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.22

a-24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.29

a-25

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.38

a-26

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.46

a-27

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.14

a-28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.20

a-29

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.26

a-30

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.30

a-31

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.40

a-32

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.49

a-33

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.57

a-34

Znaki zakazu

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.38.37

b-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.38.47

b-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.53.33

b-2

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.03

b-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.27

b-3a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.33

b-4

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.44

b-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.53

b-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.01

b-6-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.08

b-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.17

b-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.27

b-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.36

b-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.46

b-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.56

b-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.05

b-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.27

b-13-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.35

b-13a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.49

b-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.57

b-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.07

b-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.16

b-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.24

b-18

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.31

b-19

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.44

b-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.12

b-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.19

b-22

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.28

b-23

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.35

b-24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.00

b-25

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.15

b-26

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.23

b-27

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.38

b-28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.45

b-29

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.52

b-30

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.00

b-31

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.14

b-32

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.21

b-32a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.29

b-33

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.37

b-34

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.05

b-35

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.17

b-36

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.25

b-37

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.33

b-38

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.42

b-39

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.53

b-40

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.47.09

b-41

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.47.17

b-42

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.47.22

b-43

b-44

Znaki nakazu

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.10.39

c-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.10.46

c-2

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.10.58

c-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.10

c-4

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.19

c-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.27

c-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.33

c-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.45

c-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.52

c-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.22.31

c-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.25

c-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.32

c-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.39

c-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.46

c-13a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.53

c-16/13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.07

c-16/13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.16

c-13/16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.26.14

c-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.30

c-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.37

c-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.44

c-16a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.49

c-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.55

c-18

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.14.05

c-19

Znaki informacyjne

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.06

d-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.13

d-2

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.20

d-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.31

d-4a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.38

d-4b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.44

d-4c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.52

d-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.02

d-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.08

d-6a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.45

d-6b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.51

d-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.58

d-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.04

d-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.11

d-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.19

d-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.26

d-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.33

d-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.40

d-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.44

d-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.54

d-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.00

d-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.07

d-18

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.14

d-18a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.20

d-18b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.33

d-19

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.39

d-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.50

d-19a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.57

d-20a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.02

d-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.08

d-21a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.13

d-22

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.18

d-23

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.28

d-23a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.56

d-24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.07

d-25

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.13

d-25a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.22

d-26

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.28

d-26a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.32

d-26b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.40

d-26c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.45

d-26c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.56

d-26d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.10

d-27

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.16

d-28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.21

d-29

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.27

d-30

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.33

d-31

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.39

d-32

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.45

d-33

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.57

d-34

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.03

d-34a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.10

d-35

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.19

d-35a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.47

d-36

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.53

d-36a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.00

d-37

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.08

d-38

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.29

d-40

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.35

d-41

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.46

d-42

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.52

d-43

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.06

d-44

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.14

d-45

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.22

d-46

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.30

d-47

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.41

d-18/26c/28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.47

d-23/26b/27/24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.15.17

d-48

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.59

d-50

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.18.43

d-51

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.18.50

d-52

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.19.01

d-53

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.19.10

d-39

Znaki kierunku i miejscowości

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.21.40

e-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.44

e-1a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.15

e-1b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.21.47

e-2a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.52

e-2b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.08

e-2c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.22

e-2d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.21.55

e-2e

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.58

e-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.29

e-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.36

e-14a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.47

e-17a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.52

e-18a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.04

e-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.13

e-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.25.55

e-22a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.03

e-22b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.09

e-22c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.28

e-15a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.34

e-15b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.39

e-15c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.44

e-15d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.50

e-15e

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.58

e-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.05

e-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.12

e-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.20

e-4

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.22

e-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.36

e-5a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.42

e-5b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.48

e-5c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.54

e-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.00

e-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.07

e-5b*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.12

e-6a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.37

e-5b***

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.45

e-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.12

e-5b**

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.24

e-6b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.32

e-6c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.39

e-19a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.48

e-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.54

e-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.59

e-7a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.05

e-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.11

e-8*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.17

e-11*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.27

e-11**

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.37

e-11***

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.44

e-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.50

e-12a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.56

e-12a*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.03

e-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.09

e-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.15

 

e-10*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.20

e-10**

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.25

e-11

Znaki uzupełniające

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.49.49

f-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.49.59

f-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.08

f-2a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.20

f-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.31

f-3a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.52

f-3b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.01

f-3c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.18

f-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.25

f-5

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.33

f-6a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.43

f-7

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.54

f-8

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.09

f-9

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.20

f-10

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.27

f-11

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.42

f-12

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.51

f-13

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.58

f-14a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.05

f-14b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.13

f-14c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.21

f-15

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.33

f-16

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.41

f-17

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.53

f-18

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.02

f-19

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.10

f-20

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.42

f-21

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.50

f-22

Tabliczki do znaków drogowych

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.14

t-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.39

t-1a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.24

t-1b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.52

t-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.31

t-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.59

t-3a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.38

t-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.06

t-5

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.47

t-6a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.00

t-7

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.08

t-8

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.19

t-9

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.38

t-10

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.27

t-11

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.47

t-12

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.57

t-13

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.06

t-14

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.17

t-14a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.34

t-14b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.43

t-14c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.49

t-14d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.00

t-15

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.07

t-16

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.18

t-16a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.31

t-17

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.13

t-18

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.20

t-18a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.28

t-18b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.33

t-18c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.40

t-19

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.50

t-20

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.05

t-21

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.59

t-22

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.11

t-23a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.16

t-23b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.29

t-23c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.21

t-23d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.34

t-23e

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.04

t-23f

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.41

t-23g

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.12

t-23h

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.49

t-23i

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.56

t-24

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.17

t-25a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.28

t-25b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.35

t-25c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.44

t-26

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.49

t-27

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.57

t-28

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.05

t-28a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.27

t-29

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.40

t-30a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.52

t-30b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.02

t-30c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.15

t-30d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.33

t-30e

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.46

t-30f

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.58

t-30g

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.08

t-30h

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.20

t-30i

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.30

 

t-31

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.36

 

t-32

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.41

 

t-33

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.47

 

t-34

Znaki dodatkowe

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.09

at-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.15

at-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.21

at-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.29

at-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.36

at-5

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.45

bt-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.54

bt-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.02

bt-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.14

bt-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.21

g-1a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.27

g-1b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.36

g-1c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.43

g-1d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.53

g-1e

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.02

g-1f

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.08

g-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.16

g-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.31

g-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.38

r-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.43

r-1a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.48

r-1b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.54

r-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.05.00

r-2a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.05.10

r-3

Konstrukcja i trwałość

Tablice:

– Blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa, malowana w technologii proszkowej dla zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne
– min. grubość blach: 1,25 mm – dla blachy stalowej, 1,5 mm – dla blachy aluminiowej
– Krawędzie usztywnia podwójne gięcie na całej długości, bez wycięć, nacięć i przewężeń (również w narożach).
– Lico wykonane z folii odblaskowej typu 1, 2 lub 3
– Wszystkie parametry znaków są zgodne z aprobatą techniczną

Konstrukcja

Ocynkowana konstrukcja kratowa z rur stalowych o średnicy fi 50 mm lub fi 60 mm połączonych prętem stalowym
Konstrukcje kratowe mogą występować jako dwusłupowe lub trójsłupowe
Mocowanie tablicy za pomocą uchwytów zaciskowych aluminiowych lub stalowych.

Tarcza:

– Blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa, malowana w technologii proszkowej dla zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne
– min. grubość blachy: 1,25mm – dla blachy stalowej, 1,5mm – dla blachy aluminiowej
– Krawędzie usztywnia podwójne gięcie na całej długości, bez wycięć, nacięć i przewężeń (również w narożach).
– Lico wykonane z folii odblaskowej typu 1, 2 lub 3
– Wszystkie parametry znaków są zgodne z aprobatą techniczną

Konstrukcja:

Słupki konstrukcji wsporczych o wymaganym przekroju kołowym lub eliptyczny, ocynkowane. średnice słupków w fi 50mm i fi 60mm lub większe