Unistop

Znaki drogowe i wynajem znaków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r)

Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe.

W przypadku znaków A 7, B 2, B 20, D 6, D 6a, D 6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki A 7, B 20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie). Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się folię odblaskową typu 2 lub folię pryzmatyczną.(...)”

Znaki ostrzegawcze

b1

a-1

a-2

a-3

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.51.47

a-4

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.51.56

a-5

a-6a

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.52.13

a-6b

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.52.41

a-6c

Zrzut ekranu 2015-08-17 o 13.52.53

6-d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.04.55

6-e

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.05

a-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.16.42

a-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.16.51

a-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.16.59

a-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.17.12

a-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.17.54

a-11a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.02

a-12a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.09

a-12b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.15

a-12c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.24

a-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.18.31

a-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.38

a-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.47

a-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.05.56

a-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.10

a-18a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.18

a-18b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.25

a-19

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.35

a-2o

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.09.41

a-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.07

a-22

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.14

a-23

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.22

a-24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.29

a-25

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.38

a-26

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.10.46

a-27

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.14

a-28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.20

a-29

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.26

a-30

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.30

a-31

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.40

a-32

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.49

a-33

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.28.57

a-34

Znaki zakazu

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.38.37

b-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.38.47

b-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.53.33

b-2

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.03

b-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.27

b-3a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.33

b-4

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.44

b-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.39.53

b-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.01

b-6-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.08

b-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.17

b-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.27

b-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.36

b-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.46

b-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.40.56

b-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.05

b-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.27

b-13-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.35

b-13a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.49

b-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.41.57

b-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.07

b-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.16

b-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.24

b-18

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.31

b-19

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.42.44

b-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.12

b-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.19

b-22

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.28

b-23

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.43.35

b-24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.00

b-25

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.15

b-26

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.23

b-27

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.38

b-28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.45

b-29

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.44.52

b-30

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.00

b-31

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.14

b-32

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.21

b-32a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.29

b-33

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.45.37

b-34

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.05

b-35

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.17

b-36

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.25

b-37

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.33

b-38

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.42

b-39

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.46.53

b-40

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.47.09

b-41

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.47.17

b-42

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 12.47.22

b-43

b-44

Znaki nakazu

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.10.39

c-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.10.46

c-2

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.10.58

c-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.10

c-4

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.19

c-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.27

c-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.33

c-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.45

c-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.11.52

c-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.22.31

c-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.25

c-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.32

c-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.39

c-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.46

c-13a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.12.53

c-16/13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.07

c-16/13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.16

c-13/16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.26.14

c-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.30

c-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.37

c-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.44

c-16a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.49

c-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.13.55

c-18

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.14.05

c-19

Znaki informacyjne

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.06

d-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.13

d-2

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.20

d-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.31

d-4a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.38

d-4b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.44

d-4c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.30.52

d-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.02

d-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.08

d-6a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.45

d-6b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.51

d-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.31.58

d-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.04

d-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.11

d-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.19

d-11

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.26

d-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.33

d-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.40

d-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.44

d-15

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.32.54

d-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.00

d-17

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.07

d-18

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.14

d-18a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.20

d-18b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.33

d-19

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.39

d-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.50

d-19a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.33.57

d-20a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.02

d-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.08

d-21a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.13

d-22

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.18

d-23

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.28

d-23a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.34.56

d-24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.07

d-25

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.13

d-25a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.22

d-26

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.28

d-26a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.32

d-26b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.40

d-26c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.45

d-26c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.35.56

d-26d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.10

d-27

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.16

d-28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.21

d-29

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.27

d-30

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.33

d-31

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.39

d-32

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.45

d-33

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.36.57

d-34

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.03

d-34a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.10

d-35

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.19

d-35a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.47

d-36

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.37.53

d-36a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.00

d-37

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.08

d-38

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.29

d-40

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.35

d-41

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.46

d-42

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.38.52

d-43

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.06

d-44

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.14

d-45

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.22

d-46

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.30

d-47

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.41

d-18/26c/28

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.47

d-23/26b/27/24

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.15.17

d-48

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 13.39.59

d-50

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.18.43

d-51

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.18.50

d-52

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.19.01

d-53

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.19.10

d-39

Znaki kierunku i miejscowości

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.21.40

e-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.44

e-1a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.15

e-1b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.21.47

e-2a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.52

e-2b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.08

e-2c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.22

e-2d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.21.55

e-2e

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.58

e-13

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.29

e-14

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.36

e-14a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.47

e-17a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.24.52

e-18a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.04

e-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.13

e-20

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.25.55

e-22a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.03

e-22b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.09

e-22c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.28

e-15a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.34

e-15b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.39

e-15c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.44

e-15d

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.50

e-15e

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.22.58

e-16

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.05

e-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.12

e-3

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.23.20

e-4

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.22

e-5

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.36

e-5a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.42

e-5b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.48

e-5c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.26.54

e-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.00

e-1

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.07

e-5b*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.12

e-6a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.37

e-5b***

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.27.45

e-6

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.12

e-5b**

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.24

e-6b

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.32

e-6c

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.39

e-19a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.48

e-21

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.54

e-7

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.28.59

e-7a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.05

e-8

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.11

e-8*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.17

e-11*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.27

e-11**

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.37

e-11***

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.44

e-12

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.50

e-12a

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.29.56

e-12a*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.03

e-9

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.09

e-10

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.15

 

e-10*

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.20

e-10**

Zrzut ekranu 2015-08-18 o 14.30.25

e-11

Znaki uzupełniające

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.49.49

f-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.49.59

f-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.08

f-2a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.20

f-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.31

f-3a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.50.52

f-3b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.01

f-3c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.18

f-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.25

f-5

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.33

f-6a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.43

f-7

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.51.54

f-8

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.09

f-9

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.20

f-10

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.27

f-11

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.42

f-12

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.51

f-13

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.52.58

f-14a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.05

f-14b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.13

f-14c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.21

f-15

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.33

f-16

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.41

f-17

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.53.53

f-18

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.02

f-19

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.10

f-20

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.42

f-21

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 07.54.50

f-22

Tabliczki do znaków drogowych

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.14

t-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.39

t-1a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.24

t-1b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.52

t-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.31

t-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.59

t-3a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.38

t-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.06

t-5

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.26.47

t-6a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.00

t-7

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.08

t-8

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.19

t-9

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.38

t-10

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.27

t-11

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.47

t-12

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.27.57

t-13

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.06

t-14

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.17

t-14a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.34

t-14b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.43

t-14c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.28.49

t-14d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.00

t-15

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.07

t-16

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.18

t-16a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.29.31

t-17

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.13

t-18

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.20

t-18a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.28

t-18b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.33

t-18c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.40

t-19

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.50

t-20

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.05

t-21

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.30.59

t-22

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.11

t-23a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.16

t-23b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.29

t-23c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.21

t-23d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.34

t-23e

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.04

t-23f

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.41

t-23g

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.12

t-23h

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.49

t-23i

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.31.56

t-24

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.17

t-25a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.28

t-25b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.35

t-25c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.44

t-26

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.49

t-27

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.32.57

t-28

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.05

t-28a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.27

t-29

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.40

t-30a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.52

t-30b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.02

t-30c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.15

t-30d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.33

t-30e

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.46

t-30f

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.33.58

t-30g

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.08

t-30h

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.20

t-30i

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.30

 

t-31

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.36

 

t-32

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.41

 

t-33

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 08.34.47

 

t-34

Znaki dodatkowe

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.09

at-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.15

at-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.21

at-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.29

at-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.36

at-5

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.45

bt-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.02.54

bt-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.02

bt-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.14

bt-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.21

g-1a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.27

g-1b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.36

g-1c

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.43

g-1d

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.03.53

g-1e

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.02

g-1f

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.08

g-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.16

g-3

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.31

g-4

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.38

r-1

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.43

r-1a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.48

r-1b

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.04.54

r-2

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.05.00

r-2a

Zrzut ekranu 2015-08-19 o 09.05.10

r-3

Konstrukcja i trwałość

Tablice:

– Blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa, malowana w technologii proszkowej dla zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne
– min. grubość blach: 1,25 mm – dla blachy stalowej, 1,5 mm – dla blachy aluminiowej
– Krawędzie usztywnia podwójne gięcie na całej długości, bez wycięć, nacięć i przewężeń (również w narożach).
– Lico wykonane z folii odblaskowej typu 1, 2 lub 3
– Wszystkie parametry znaków są zgodne z aprobatą techniczną

Konstrukcja

Ocynkowana konstrukcja kratowa z rur stalowych o średnicy fi 50 mm lub fi 60 mm połączonych prętem stalowym
Konstrukcje kratowe mogą występować jako dwusłupowe lub trójsłupowe
Mocowanie tablicy za pomocą uchwytów zaciskowych aluminiowych lub stalowych.

Tarcza:

– Blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa, malowana w technologii proszkowej dla zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne
– min. grubość blachy: 1,25mm – dla blachy stalowej, 1,5mm – dla blachy aluminiowej
– Krawędzie usztywnia podwójne gięcie na całej długości, bez wycięć, nacięć i przewężeń (również w narożach).
– Lico wykonane z folii odblaskowej typu 1, 2 lub 3
– Wszystkie parametry znaków są zgodne z aprobatą techniczną

Konstrukcja:

Słupki konstrukcji wsporczych o wymaganym przekroju kołowym lub eliptyczny, ocynkowane. średnice słupków w fi 50mm i fi 60mm lub większe


Znaki drogowe pionowe oraz poziome są podstawowym elementem organizacji ruchu drogowego. Służą poprawie bezpieczeństwa na drodze, a także spełniają funkcję informującą lub nakazującą.

Producenci znaków drogowych muszą stosować się do rygorystycznych przepisów dotyczących ich projektowania oraz wykonywania. Zanim zostaną wykorzystane przed firmę organizacji ruchu, musi zostać sprawdzone, czy ich konstrukcja, sposób wytworzenia i oznakowania spełniają wymagane na polskim rynku standardy. Ponadto uwzględnić należy, że elementy te muszą posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne, co można zapewnić dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii proszkowej podczas malowania.

Ze względu na to, że przepisy precyzyjnie określają ich sposób umieszczenia, firmy często korzystają z usług montażu znaków drogowych czy wykonania oznakowania poziomego. Należy przy tym wiedzieć, że montaż tablic drogowych bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia jest działaniem nielegalnym, które skutkuje konsekwencjami prawnymi.

A jakie oznakowanie dróg jest stosowane podczas projektowania i organizacji ruchu? Producenci znaków drogowych oferują m.in. znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające oraz tabliczki do znaków drogowych i znaki dodatkowe. Istotnym aspektem jest także malowanie znaków drogowych poziomych.

Na koniec warto wiedzieć, że firmy zajmujące się produkowaniem tych elementów, często oferują nie tylko sprzedaż, ale również wynajem znaków. Korzystanie z wypożyczalni znaków drogowych pozwala na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie budowlanym.