Znaki pionowe na drodze

Rodzaje znaków drogowych, podstawowe, najważniejsze znaki drogowe

Znaki drogowe są podstawowym elementem organizacji ruchu. Wskazują, w jaki sposób powinni poruszać się po drodze wszyscy uczestnicy ruchu (kierowcy, piesi, rowerzyści itd.), aby było to bezpieczne. A jakie są rodzaje znaków? Przedstawiamy te najważniejsze.

Znaki pionowe na drodze

Rodzaje znaków drogowych

Znaki drogowe dzieli się według kilku różnych kryteriów, aczkolwiek najważniejszym z nich jest podział na:

 • znaki drogowe pionowe;
 • znaki drogowe poziome.

Tutaj dodamy jedynie, że na drodze spotkać możesz jeszcze sygnalizatory (nadają sygnały świetlne), a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Znaki drogowe spełniają przede wszystkim funkcję informacyjną, pokazują, w jaki sposób należy bezpiecznie poruszać się po drodze.

Oprócz tego ważne są jeszcze ich parametry techniczne. Producent znaków drogowych musi stosować się do przepisów, które ściśle określają ich wielkość, sposób umieszczania symboli (ważna jest nawet grubość linii etc.). Jednym z najważniejszych parametrów technicznych, są wymiary i tutaj znaki dzieli się na pięć grup: wielkie, duże, średnie, małe, mini. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ od wielkości znaków uzależnione jest to, na jakiej drodze mogą być montowane. Przykładowo, znaki wielkie umieszcza się przy jezdni na autostradzie, a znaki małe na drogach gminnych.

Rodzaje znaków pionowych

Znaki pionowe mają postać tarcz oraz tablic z napisami bądź symbolami. Mogą być umieszczane przy oraz nad jezdnią Dzieli się je na:

 • znaki ostrzegawcze (typ A) – służą do informowania kierowcy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności z powodu niebezpieczeństw, które mogą wystąpić na drodze; mają kształt trójkąta z wierzchołkiem u góry (wyjątek stanowi znak „ustąp pierwszeństwa”, którego wierzchołek skierowany jest w dół); znaki posiadają czerwoną obwódkę oraz żółte tło, natomiast symbole są czarne; przepisy dokładnie określają, jaka powinna być odległość znaku od miejsca występowania potencjalnego niebezpieczeństwa;
 • znaki zakazu (typ B) – określają manewry, których kierowca NIE MOŻE wykonać; znaki zakazu mają okrągły kształt oraz wyraźne, czerwone obramowanie; ich środek jest biały, a symbole występują najczęściej w kolorze czarnym;
 • znaki nakazu (typ C) – określają, w jaki sposób kierowca MUSI poruszać się po danym odcinku drogi (np. nakaz skrętu w lewo); to okrągłe, niebieskie znaki z białym symbolem;
 • znaki informacyjne (typ D) – informują o rodzaju drogi, a także sposobie korzystania z niej; najczęściej mają prostokątny kształt, są niebieskie, z białym symbolem;
 • znaki kierunku i miejscowości (typ E) – informują o miejscowości, dzielnicach, atrakcjach turystycznych lub o innych punktach turystycznych; mają prostokątny kształt z niebieskim lub zielonym tłem oraz białym napisem; w przypadku znaków informujących o atrakcjach turystycznych tło jest brązowe;
 • znaki uzupełniające (typ F) – informują o organizacji ruchu, a także uprzedzają o zakazach (np. koniec pasa ruchu na jezdni).

Rodzaje znaków poziomych

Oznakowanie poziome umieszcza się bezpośrednio na jezdni. Ma postać:

 • linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych;
 • strzałek;
 • napisów;
 • innych symboli.

W niektórych przypadkach znaki poziome są powtórzeniem znaków poziomych. W zależności od rodzaju znaku pełnią funkcję:

 • prowadzącą;
 • ostrzegawczą;
 • zakazującą;
 • nakazującą;
 • informacyjną.

Znaki poziome dziali się na:

 • znaki podłużne – to linie malowane równolegle do osi jezdni; mogą być segregacyjne (oddzielają pasy ruchu oraz wskazują, kiedy należy go zmienić) lub krawędziowe (wyznaczają krawędź jezdni);
 • znaki poprzeczne – biegną w poprzek drogi; to najczęściej przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów; w ten sposób oznacza się także miejsca warunkowego lub bezwzględnego zatrzymania się;
 • strzałki – mogą być kierunkowe (nakazują jazdę w określonym kierunku) lub naprowadzające (uprzedzają o opuszczeniu pasa ruchu);
 • znaki uzupełniające – w zależności od przeznaczenia, mogą mieć postać symboli bądź napisów; to najbardziej zróżnicowana grupa znaków poziomych.

Znaki drogowe – producent. Montaż znaków drogowych

Warto wiedzieć, że znaki drogowe pionowe umieszcza się po prawej stronie jezdni lub nad nią. Wtedy należy kierować się zasadą, że znak dotyczy wszystkich pasów ruchu.

W sytuacji, gdy umieszczony jest nad konkretnym pasem, dotyczy wyłącznie kierujących, którzy się na nim znajdują. Natomiast znaki znajdujące się po lewej stronie jezdni, stanowią powtórzenie znaków po prawej stronie.

Ponadto, pod znakiem, może być umieszczona dodatkowa tabliczka, która stanowi jego część. Może wskazywać, jakiego uczestnika ruchu dotyczy znak (np. ograniczenie prędkości tylko dla pojazdów ciężarowych), czy okres obowiązywania znaku.

Jak wspominaliśmy wcześniej, producent znaków drogowych, jak Unistop, musi przestrzegać przepisów odnoszących się do parametrów technicznych elementów organizacji ruchu. Przepisy te określają również to, w jaki sposób oraz gdzie znaki mogą być montowane. Ze względu na kompleksowość usług, Unistop zajmuje się montażem znaków pionowych. To także firma od znaków poziomowych, oferująca ich malowanie na jezdni.

Wynajem znaków drogowych

Unistop zajmuje się zarówno wynajmem, jak i sprzedażą znaków drogowych. Wypożyczalnia znaków drogowych to korzystne rozwiązanie m.in. dla firm budowlanych, które, w zależności od konkretnego projektu, będą potrzebować innych znaków drogowych. Polecamy zapoznać się z naszą ofertą, a w razie wątpliwości – skontaktować się z nami.