Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – gdzie spotykane, jakie wymagania techniczne musi spełniać?

Poprawne oznakowanie dróg wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów – to nie ulega wątpliwości. A czy wiesz, że to, w jaki sposób oraz z jakich materiałów jest wykonane, ma kluczowe znaczenie? Dziś wyjaśniamy, jakie warunki musi spełnić oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Czym jest oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome to znaki drogowe umieszczane bezpośrednio na nawierzchni jezdni. Ma postać linii, strzałek bądź symboli, czy napisów. W zależności od znaczenia oznakowanie poziome ostrzega uczestników ruchu przed niebezpieczeństwem, nakazuje określone zachowanie, czy pełni rolę informacyjną. Najczęściej występuje w kolorze białym, natomiast w przypadku, gdy chwilowo zmieniona została organizacja ruchu, stosuje się żółte oznakowanie.

Oznakowanie dróg wykonuje się w dwóch technologiach: cienko- i grubowarstwowej. Podstawowa różnica polega na grubości znaków. Cienkowarstwowe posiadają grubość od 0,3 do 0,8 mm, natomiast oznakowanie poziome chemoutwardzalne wyróżnia się grubością od 0,9 mm do 3,5 mm. Jakie to ma znaczenie? Wpływa na trwałość, odporność na ścieralność.

Oznakowanie grubowarstwowe – najważniejsze cechy

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego wykorzystuje się masy chemoutwardzalne oraz termoplastyczne (dlaczego czasami możesz spotkać się z terminem oznakowanie poziome chemoutwardzalne). Dzięki zastosowaniu tych surowców znaki cechują się wysoką odpornością na ścieranie, a także odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Są też bardzo dobrze widoczne na jezdni. Jako ciekawostkę dodamy, że kierowca może zorientować się, jaki rodzaj technologii został wykorzystany – po najechaniu na oznakowania grubowarstwowe, słychać charakterystyczny zgrzyt, który jest jednocześnie ostrzeżeniom, że auto zjeżdża ze swojego pasa ruchu.

Rodzaje oznakowania grubowarstwowego

Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne można wykonać, stosując jedną z dwóch technik. To:

  • oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne;
  • oznakowanie poziome chemo spray.

Czym się różnią? Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne może być gładkie lub o regularnej i nieregularnej strukturze. Różni się przede wszystkim grubością, która wynosi od ok. 1,2 mm do 3,5 mm. Jest dobrze widoczne nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, jak deszcze i mgła, a także charakteryzuje się szybkim odprowadzaniem wody. Natomiast trwałość tego rodzaju oznakowania wynosi do 36 miesięcy.

Oznakowanie poziome chemo spray jest cieńsze (od 0,9 mm do 1,2 mm), a także posiada obniżone parametry techniczne. Choć jest prostsze w malowaniu, to jego wadą jest niższa wytrzymałość oraz odblaskowość – wytrzymałość wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. Ponadto występuje wyłącznie w wersji gładkiej, a ze względu na bezpieczeństwo, najczęściej zaleca się wykonanie oznakowania strukturalnego, dzięki czemu linie nie są śliskie.

Zastosowanie oznakowania chemoutwardzalnego

Oznakowanie poziome grubowarstwowe stosuje się w miejscach, gdzie występuje zwiększony ruch, a także gdzie istotną kwestią jest wysoka odporność na ścieranie. To m.in.:

  • parkingi;
  • lotniska;
  • drogi na placach;
  • autostrady i drogi ekspresowe (tutaj kluczowym czynnikiem jest ich funkcja akustyczna, ostrzegająca kierowcę przed zjeżdżaniem z pasa ruchu).

Ponadto oznakowanie to znajduje zastosowanie tam, gdzie występuje intensywny ruch pojazdów ciężkich (odporność na ścieranie), a także przypadku nawierzchni z betonu cementowego lub posiadających bitumiczną warstwę ścieralną.

Ponadto warto wiedzieć, że w technologii grubowarstwowej wykonuje się głównie przejścia dla pieszych, linie krawędziowe oraz linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania.

Malowanie linii na jezdni – kto może wykonać, co warto wiedzieć?

Malowanie linii na jezdni to zadanie dla specjalistów, którzy nie tylko wiedzą, jaką technologię zastosować, ale także posiadają zaplecze umożliwiające przeprowadzenie tymczasowych robót na drodze (oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprzęt do malowania dróg itp.).

Kluczową kwestią jest tu także odpowiednie przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym smarów i olejów, a także wykonanie oznakowania przy optymalnych warunkach atmosferycznych (chodzi przede wszystkim o wilgotność i temperaturę, która określana jest przed producentów mas chemoutwardzalnych).

Przy czym decyzję o malowaniu linii na jezdni może podjąć wyłącznie organ zarządzający daną drogą, a więc np. starosta, prezydent miasta, wojewoda czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie prace wykonawcze zlecane są specjalistycznym firmom, jak Unistop, które nie tylko zapewniają trwałość i bezpieczeństwo prac, ale także realizują je zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi m.in. warunków technicznych farb do malowania na jezdni.