Unistop

PROJEKTOWANIE organizacji ruchu

Realizujemy kompleksowe projekty organizacji ruchu

 Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  wykonujemy kompleksowe projekty organizacji ruchu drogowego tymczasowego i docelowego,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  projektujemy konstrukcje wsporcze i barierki chodnikowe,

Zrzut ekranu 2015-07-15 o 14.41.17  zdobywamy wymagane opinie i zatwierdzenia odpowiednich organów administracyjnych,

 


Projektowanie i organizacji ruchu drogowego jest wymagającym doświadczenia i wiedzy procesem, którym nierzadko zajmują się producenci znaków drogowych. Według przepisów za organizację ruchu drogowego odpowiada organ zarządzający danym obszarem, którego zadaniem jest przedstawienie optymalnych rozwiązań i niezbędnej dokumentacji. Jednak ze względu na brak kompetencji w tym zakresie, prace te zlecane są firmom od organizacji ruchu.

Aby stworzyć projekt organizacji ruchu drogowego konieczne jest najpierw przeprowadzenie badań na terenie, gdzie ma on zostać wprowadzony. Należy określić, jakie rozwiązania zwiększą bezpieczeństwo na drodze oraz poprawią jej przepustowość. Dotyczyć to może zarówno terenów, na których droga ma dopiero powstać, jak i reorganizacji ruchu.