widok na parking z lotu ptaka

Jakich znaków drogowych użyć, aby poprawnie oznaczyć parking płatny?

Wybór właściwych znaków drogowych jest niezbędny do przekazania precyzyjnych informacji o zasadach i opłatach za parkowanie. Obejmuje to nie tylko oznaczenie, że dany obszar jest parkingiem płatnym, ale także komunikowanie godzin działania i stawek za postój. Sprawdź, jak prawidłowo oznaczyć parking płatny.

Znak B-39 informujący o płatnym parkingu

Prawidłowe oznaczenie płatnych miejsc parkingowych pozwala uniknąć wielu nieporozumień i zaskoczenia spowodowanego nieoczekiwaną koniecznością uiszczenia opłaty za postój. Jednym z podstawowych znaków drogowych jasno informujących o płatnym parkowaniu jest oznaczenie B-39 znane jako Parking płatny. W ten sposób kierowcy, których pozostawią pojazd w tym miejscu, będą doskonale wiedzieli, że za postój na parkingu należy uiścić określoną opłatę. Charakterystyczny wygląd i symbolika tego znaku są łatwo rozpoznawalne i bezpośrednio odnoszą się do jego funkcji.

Tablica z czasem płatnego parkowania

Pod znakiem płatnego parkingu powinna znaleźć się tablica dodatkowa T-23 z informacją, kiedy postój w wyznaczonym miejscu jest płatny. Ma ona białe tło, na którym umieszczone są czarne litery. Zazwyczaj tablica T-23 zawiera godziny, w jakich jest pobierana opłata za parkowanie oraz dostarcza dodatkowych szczegółów dotyczących stosowania danego przepisu. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy opłata za parkowanie nie obowiązuje przez całą dobę lub w określone dni tygodnia.

Cennik za korzystanie z płatnego parkingu

Kolejnym oznaczeniem płatnego parkingu jest umieszczenie cennika zawierającego informacje o kosztach parkowania w określonym miejscu lub obszarze. Powinny znaleźć się w nim takie informacje jak opłata za godzinę, koszt pozostawienia samochodu na parkingu przez cały dzień, opłata za parkowanie w nocy (jeśli obowiązuje inna stawka niż w dzień), opłata za miesiąc, zniżki i sposób płatności (np. gotówką, kartą lub przez aplikację mobilną). 

Cennik parkingu płatnego musi być łatwo dostępny i widoczny dla jego użytkowników, aby mogli oni łatwo zapoznać się z kosztami parkowania i zdecydować, czy chcą skorzystać z tej usługi.

Oznaczenie strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania to obszar, w którym za pozostawienie pojazdu należy uiścić opłatę. Często są one stosowane w centrach miast, aby ograniczyć ilość parkujących samochodów i zwiększyć rotację miejsc postojowych.

Strefę płatnego parkowania oznacza się odpowiednimi znakami drogowymi, takimi jak znak D-18 Strefa płatnego parkowania na jej początku i znak D-19 Koniec strefy płatnego parkowania na końcu. Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania jest zwykle pobierana na godziny, ale w niektórych przypadkach mogą być także dostępne również opłaty za cały dzień. Niektóre miasta oferują również abonamenty miesięczne dla mieszkańców lub osób pracujących w strefach płatnego parkowania.

Jakie inne znaki mogą znaleźć się przy płatnym parkingu?

Przy parkingu płatnym powinny znaleźć się również inne znaki, które należy umieścić w obszarze postoju pojazdów jeśli zachodzi taka konieczność. Należą do nich m.in.:

  • znak B-36 Parking strzeżony;
  • znak B-41 Miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych;
  • znak B-42 Strefa krótkiego postoju — używany, gdy obowiązuje limit czasu parkowania;
  • tablice dodatkowe T-21 W dni powszednie lub T-22 W dni świąteczne — gdy opłata za parking obowiązuje tylko w określone dni.

W zależności od lokalnych przepisów, na parkingu mogą być wymagane dodatkowe oznaczenia, takie jak linie parkingowe i strefa dla samochodów elektrycznych.

Oznakowanie parkingu płatnego za pomocą odpowiednich znaków drogowych jest niezbędne dla prawidłowej organizacji ruchu i komunikacji z kierowcami. Znaki takie jak B-39 Parking płatny, D-18 Strefa płatnego parkowania oraz tablica dodatkowa T-23 z godzinami, są często używane do informowania o obowiązku uiszczenia opłaty za postój. Mamy nadzieję, że udało nam się rozjaśnić kwestię znaków dotyczących parkowania, co jeszcze chcielibyście wiedzieć?