Białe oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome, jak wykonać, jak usunąć oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome to element jezdni, z którego korzystamy podczas każdej przejażdżki, często nawet o tym nie myśląc. Znaki wymalowane na drodze są bowiem jej integralną częścią i łatwo zapomnieć o tym, że obejmują je podobne przepisy, co znaki pionowe. Poniżej przedstawiamy więc najważniejsze zasady i szczegółu, związane z samymi znakami poziomymi, procesem ich wykonania, a także usuwania.

Jakie są rodzaje oznakowania poziomego?

Większość kierowców poruszających się po polskich drogach z łatwością rozpozna najważniejsze poziome znaki drogowe. Często są one bagatelizowane, ale należy pamiętać, że przestrzeganie ich pomaga zachować porządek na drodze. Większość osób rozpozna pewnie najważniejsze z nich, czyli oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowej czy linii stop. Warto jednak pamiętać, że tak jak standardowe znaki pionowe, te wymalowane na jezdni też dzielą się na kilka typów. Istnieją dwa podstawowe rodzaje znaków poziomych, a więc zwykłe białe oraz żółte oznaczenia tymczasowe, a także oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe.

Białe oznakowanie poziome dróg

Białe linie ciągłe, przerywane, strzałki i zebry to tylko nieliczne z wszystkich określonych przez prawo oznakowań poziomych, z którymi kierowcy spotykają się na co dzień. Warto jednak pamiętać, że nie są to przypadkowe malunki na asfalcie. Każde oznakowanie poziome musi posiadać określone wymiary, a użyta farba powinna posiadać odpowiednie właściwości. Główna cecha, którą powinny posiadać tego rodzaju znaki, to odpowiednia widoczność. Kontrast białej farby z czarnym asfaltem nie jest jednak wystarczający i dlatego do malowania oznakowania poziomego dróg konieczne jest użycie farby o odpowiedniej odblaskowości. Będą one dzięki temu bardziej widoczne w dzień, a szczególnie w nocy.

Żółte oznakowanie poziome tymczasowe

Białe oznakowanie poziome spotykane jest często, ale znajomość przepisów przydaje się, szczególnie kiedy na jezdni widoczne zaczynają być znaki koloru żółtego. Jest to bowiem oznakowanie poziome tymczasowe, które powinno być bardziej istotne dla kierowcy niż zwykłe białe ślady. Szczególnie ważne mogą okazać się tymczasowe znaki poziome, sygnalizujące przejście dla pieszych. Mówią one bowiem kierowcy o zupełnie nowym miejscu, w którym może się on spodziewać wejścia pieszych na jezdnię. Ze względu na swój tymczasowy charakter, żółte oznakowanie pionowe może być cienkowarstwowe, ale zawsze musi w pełni odpowiadać przepisom prawa.

Czy można samemu wykonać oznakowanie poziome?

Sam proces malowania znaków może wydać się całkiem prosty, o ile uzyskaliśmy wcześniejsze pozwolenie z urzędu. Komplikacje zaczynają się w momencie, kiedy nowe oznaczenia muszą spełniać założone przez przepisy wymagania. Jako producent znaków drogowych, w Unistop znamy dokładne parametry oznakowania poziomego, dzięki czemu każda namalowana przez nas linia będzie mieściła się w granicach prawa. Osoby zdeterminowane do działania powinny jednak wiedzieć, że malowania znaków może podjąć się w zasadzie każdy. Warto się jednak zastanowić, jaki efekt chcemy uzyskać. Samodzielne malowanie oznaczeń poziomych jest możliwe, ale jeśli powstałe znaki nie będą spełniały norm, cała ciężka praca może pójść na marne.

Jak wykonać oznakowanie poziome dróg?

Proces wykonywania oznakowania poziomomego dróg czy parkingów może być prosty przede wszystkim, ze względu na łatwy dostęp do odpowiednich materiałów. Znaki zazwyczaj maluje się farbami rozpuszczalnikowymi, chemoutwardzalnymi, wodorozcieńczalnymi lub masą chemoutwardzalną czy termoplastyczną. W dzisiejszych czasach są to produkty dostępne dla każdego, problem może pojawić się w momencie ich użycia.

Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego może być wykonane nawet wałkiem malarskim, choć przy dużej powierzchni roboczej najlepiej sprawdzają się profesjonalne agregaty malarskie. Nie można również zapominać, że poszczególne oznaczenia muszą posiadać odpowiednie wymiary.

Profesjonalne agregaty malarskie mogą być szczególnie przydatne, podczas malowania oznakowań poziomych grubowarstwowych. Gęsta masa chemoutwardzalna może być bowiem bardziej uciążliwa podczas malowania ręcznego, a próba malowania z pomocą agregatu niskiej jakości, może doprowadzić do zapchania urządzenia.

Jak usunąć oznakowanie poziome?

Widoczne oznakowanie poziome, tymczasowe oraz stałe, może się jednak w pewnym momencie zdezaktualizować. Pozostawienie błędnych wskazówek na drodze może prowadzić do niebezpiecznej dezorientacji kierowców, dlatego właściciel lub zarządca drogi ma obowiązek zadbać o to, aby stare znaki usunąć. Wydawałoby się, że szczególnie trwałe linie będą trudne do usunięcia, ale i na to specjaliści znajdą sposób. Jedną z metod usuwania oznakowania poziomego dróg, jest przesmarowanie ich odpowiednim środkiem zmiękczającym, a następnie zmycie wszystkiego wodą pod ciśnieniem.

Oznakowanie poziome może wydawać się sprawą błahą, ale jak widać, jest to pełnoprawny i istotny element ruchu drogowego. Warto więc wiedzieć, że znaki te występują w dwóch podstawowych wariantach, białym i żółtym, ale wszystkie muszą spełniać te same restrykcyjne normy. Ze względu na złożoność tychże zasad, dobrym pomysłem może być powierzenie malowania znaków specjalistom, choć wykonywanie ich samemu nie jest w żadnym razie zabronione. Wykorzystując do tego szczególnie wytrzymałą na ścieranie farbę lub masę warto również pamiętać, że usuwanie zdezaktualizowanych znaków może wymagać użycia odpowiednich środków zmiękczających.