Bezpieczny i nowoczesny parking w trzech krokach

Untitled designSamochód używamy w jeździe tylko przez 5% czasu jego żywotności – przez resztę pozostawiamy do na postoju pod mieszkaniem, pracą czy centrum handlowym. Chcemy, by nasz pojazd był wtedy w dobrych „rękach” – dlatego lubimy, gdy parkingi są nowoczesne i bezpieczne. Dla ich zarządców wiosna to najlepszy czas, by o nie zadbać.

1. Oznakowanie poziome, czyli najważniejszy element parkingu

Właściciele parkingów i zarządcy dróg najczęściej właśnie wiosną decydują się na odświeżenie oznakowania. To najlepszy czas, bo dopiero teraz, po kilku miesiącach zimy, warunki atmosferyczne sprzyjają schnięciu farby drogowej. Znaki poziome są najważniejszym elementem każdego parkingu, a dla drogowców często stanowią prawdziwe wyzwanie. – Oznaczenie poziome parkingu jest bardziej wymagające niż w przypadku drogi. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni do zamalowania jest kilkaset czy nawet kilka tysięcy linii. Wszystko z zachowaniem najwyższej precyzji – podkreśla kierownik Unistop, Marcin Zieliński.

Kluczowe jest zatem doświadczenie. Unistop od szesnastu lat pomaga zarządcom parkingów w ich właściwym oznakowaniu, realizując zarówno mniejsze projekty (osiedla, siedziby firm), jak i większe przedsięwzięcia, obejmujące nawet po kilka tysięcy miejsc parkingowych. Rocznie nasi pracownicy odświeżają kilkanaście tysięcy miejsc parkingowych na Śląsku.

2. Elementy ruchu – inwestycja w komfort i bezpieczeństwo

Parkingi są ważnym elementem wizerunku osiedla lub innych placówek, takich jak szkoły, szpitale, sklepy czy siedziby firm. Często są odpowiedzialne za pierwsze wrażenie, jakie wyrobi sobie na nasz temat mieszkaniec czy klient. A kierowcy oraz piesi doceniają parkingi, po których poruszanie się jest bezpieczne i komfortowe.

O tym, czy parking jest przyjazny dla jego użytkowników, decyduje nie tylko oznakowanie poziome, ale również inne elementy i urządzenia. Należą do nich m.in. progi zwalniające, blokady parkingowe dla właścicieli czy też ograniczniki parkingowe. – Naszym klientom polecamy zastosowanie takich ograniczników, które mogą służyć jako ochrona przed uderzeniami w stojące przy miejscach postojowych słupki, rozdzielenie pasów ruchu czy ułatwienie parkowania, np. w przypadku parkingów położonych na terenie pochyłym. To praktyczny w zastosowaniu i tańszy element niż stawianie słupów betonowych – tłumaczy Zieliński.

3. Dobry projekt i organizacja ruchu

W przypadku budowy nowych parkingów lub przebudowy infrastruktury wokół budynku niezwykle istotne jest zadbanie o prawidłową organizację ruchu.

Deweloperzy czy właściciele spółdzielni muszą spełniać warunki dotyczące zapewnienia określonej liczby miejsc parkingowych, zawarte w WZiZT (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Ponadto, wszystkie miejsca postojowe muszą mieć odpowiednie rozmiary – inne dla samochodów osobowych czy samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

W przypadku większych placów, należy zadbać o właściwą organizację, z uwzględnieniem ruchu pieszych. W tym celu warto ustanowić sygnalizowaną znakiem D-52 strefę ruchu, która oznacza, że na parkingu (drodze wewnętrznej) obowiązują wszystkie przepisy drogowe, tak jak na drodze publicznej. – Zdarza się, że o strefę ruchu upominają się sami kierowcy. W jednym ze śląskich centrów handlowych klienci mieli pretensje, że w przypadku stłuczki będą mieli problem z egzekwowaniem OC. Właśnie dlatego, że nie obowiązywały tam przepisy ruchu drogowego – wspomina Zieliński.

Strefa ruchu oznacza, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku z winy niewłaściwego oznakowania (brak znaku lub trudność w jego odczytaniu), konsekwencje prawne i finansowe poniesie zarządca parkingu. Dlatego na etapie projektowania organizacji ruchu warto zaufać specjalistom.