Znaki drogowe na budowie

Kiedy, jak unieważnia się znaki drogowe?

Znaki drogowe są jednym ze sposobów na zachowanie porządku na drogach. Czasem może się jednak zdarzyć, że postawiony znak, zamiast informować, będzie wprowadzał kierowcę w błąd. W takim wypadku najczęściej unieważnia się znaki drogowe, a w poniższym tekście przedstawimy, kiedy i jak się to robi.

Co znaczy unieważnienie znaków drogowych?

Unieważnienie znaku drogowego oznacza, że konkretne oznaczenie widoczne dla kierowców nie ma zastosowania w danym momencie. Najczęściej stosowanym unieważnieniem znaku drogowego, jest jego czasowe oznaczenie jako nieadekwatny do sytuacji. Aby dobrze zrozumieć, na czym polega wspomniany proces, warto podkreślić wagę kryteriów samej instalacji oznaczeń.

Można przyjąć, że znaki drogowe służą dwóm głównym zadaniom. Przede wszystkim oznaczenia na drodze informują kierowców o faktycznej sytuacji występującej na danym odcinku. Takie wnioski można wyciągnąć szczególnie ze znaków drogowych informacyjnych oraz ostrzegawczych. Drugim ich zadaniem, jest przekazywanie informacji o nałożonych zakazach w kwestii organizacji ruchu. Podążając za samą nazwą, to znaki drogowe zakazu najczęściej będą określały przyjętą normę prawną. Stanowiące wykładnie prawa, leganie zatwierdzone znaki drogowe muszą być zamontowane we właściwy sposób oraz posiadać określone parametry, aby miały pełną moc prawną.

Unieważnienie znaku drogowego polega więc na wizualnej zmianie oznaczenie w taki sposób, aby jasno dać do zrozumienia kierowcy, że przekazywana informacja w danym czasie nie obowiązuje. Warto tu również wyróżnić unieważnienie od przypadków nielegalnych znaków drogowych. Znaki odbiegające od przyjętej normy prawnej są nielegalne, a więc niestosowanie się do nich nie może być podstawą do nałożenia żadnej kary. Jest to jednak często wynik źle zamontowanego oznaczenia, a nie celowego działania czasowego unieważnienia.

Kiedy opłaca się unieważniać znaki drogowe?

Najczęściej znaki drogowe opłaca się unieważnić podczas robót drogowych lub czasowej zmiany organizacji ruchu. Wynika to z logicznego rozumowania, według którego nieobowiązujący znak łatwiej zdjąć, niż go modyfikować. Unieważnienie czasowe może przydać się szczególnie podczas budowy drogi, która jest uczęszczana. Podczas tego rodzaju prac często spotykaną praktyką może być przygotowanie znaków przed rozpoczęciem samej pracy. Aby nie dezorientować uczestników ruchu, dobrze jest odpowiednio oznaczyć wszystkie znaki drogowe, które jeszcze nie obowiązują. Jest to istotne, ponieważ takie wprowadzanie w błąd może prowadzić nawet do wypadków.

Biorąc pod uwagę przepisy, o unieważnieniu znaków warto pomyśleć, zlecając projektowanie organizacji ruchu, które może powodować dezinformację kierowców. Jest to szczególnie istotne przy znakach drogowych dla pieszych, ponieważ złe oznakowanie może odbić się tu również na zdrowiu przechodniów. Wyraźnie unieważniony znak przejścia dla pieszych daje większą pewność, że zmylona osoba wejdzie na jezdnię w miejscu niebezpiecznym.

Jak skutecznie unieważnić znak drogowy?

Najpopularniejszą metodą na to, jak unieważnić znak drogowych, jest zastosowanie przylepnej taśmy odblaskowej. Jest to metoda stosowana dość często podczas remontów i budowy dróg, a również w przypadku znaków drogowych informacyjnych w miastach lub na otwartej autostradzie. Wykorzystanie widocznej taśmy odblaskowej jednoznacznie sugeruje, że dane oznaczenie nie powinno być brane pod uwagę. Wygodna forma pozwala również na to, aby unieważniać znaki szybko i skutecznie.

Taśma ta często odznacza się odblaskowością porównywalną ze znakami, więc szansa na pominięcie unieważnienia jest tu bardzo mała. Warto również wspomnieć o tym, że taśma odblaskowa jest relatywnie prosta w usunięciu. Produkt ten nie jest również tak łatwodostępny, jak na przykład taśma montażowa. Dzięki temu sabotaż unieważnienia oznaczeń na drodze staje się dość małoprawdopodobny. Będzie to więc lepsze rozwiązanie w porównaniu, do montowania większej ilości znaków.

Warto jednak pamiętać, że istnieją również inne, nieco bardziej prostolinijne sposoby na to, jak unieważnić znak drogowy. Najprostszym z nich, jest jego zasłonięcie lub obrócenie. Obracanie oznaczeń popularne jest, szczególnie jeśli chodzi o znaki sezonowe, np. A32, czyli ostrzeżenie przed oszronieniem jezdni. Często spotykane są również tablice przy drodze, które owinięte zostały najprostszą folią. Jest to rozwiązanie dość prymitywne, ale nie można odmówić mu skuteczności, szczególnie w doraźnych przypadkach.

Można więc stwierdzić, że najczęściej unieważnia się znaki, które nie będą miały zastosowania przez relatywnie krótki czas, na przykład podczas budowy drogi. Najczęstszą metodą unieważnienia oznaczeń jest natomiast stosowanie specjalistycznej taśmy odblaskowej, która jest prosta w obsłudze i nie powinna pozostawiać wątpliwości przy interpretacji.