pachołek

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – rodzaje, kiedy i gdzie potrzebne

Podczas projektowania ruchu drogowego niezwykle przydatne okazują się nie tylko znaki pionowe i oznakowanie poziome, ale również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jakie są ich rodzaje, gdzie i kiedy się przydają – tego dowiesz się z poniższego tekstu.

 

 

Czym są urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to narzędzia służące optycznemu prowadzeniu ruchu drogowego. Jednak zalicza się do nich tylko takie, którymi nie są znaki drogowe. Wśród nich wymienić można wiele urządzeń, jednak aby w pełni je poznać, warto poznać pełną charakterystykę, która zależy od celu, jaki mają spełniać.

 

Cel stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu optycznego prowadzenia ruchu, wskazania pikietażu drogi, oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, zabezpieczania pojazdów ruchu i pieszych, robót prowadzonych w pasie drogowym. Jednak misją nadrzędną jest ochrona życia oraz mienia uczestników ruchu, a także osób pracujących na drodze.

 

Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu

Do urządzeń optyki ruchu należą:

 • słupki prowadzące, które stosowane są, aby ułatwić kierującym, zwłaszcza nocą i w trudnych warunkach atmosferycznych, zorientowanie się co do szerokości drogi i jej przebiegu – zwłaszcza na łukach pionowych i poziomych. Słupki prowadzące umieszczane są po obu stronach jezdni o odległości 1m od jej krawędzi,
 • słupki krawędziowe mają służyć do precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na skrzyżowaniu na inną drogę. To sposób na szczegółowe dookreślenie geometrii skrzyżowania, ułatwienie manewru skręcania, zwłaszcza w czasie kiepskiej widoczności,
 • tablice prowadzące stosuje się, aby poinformować kierującego o konieczności zmiany kierunku jazdy, zwłaszcza na łukach poziomych, które mają mniejszy promień od normatywnego, w obszarach robót drogowych, na skrzyżowaniach typu T, na wyspach rond. Tablice prowadzące mogą być pojedyncze i ciągłe,
 • słupki przeszkodowe mają pokazać kierującym pojazdami miejsca, w których występują przeszkody na jezdni, takie jak bariery, miejsca rozpoczęcia pasów dzielących jezdnie, azyle dla pieszych, wyspy wyodrębnione krawężnikami,
 • tablice rozdzielające stosuje się w celu wskazania kierowcom miejsca rozdzielenia się kierunków ruchu na autostradach i drogach ekspresowych, drogach ogólnodostępnych, podczas robót drogowych,
 • tablice kierujące, inaczej nazywane ogranicznikami skrajni, stosowane są do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu, pasa awaryjnego lub bezpieczeństwa, a także zajętego, zaniżonego lub zawyżonego pobocza, oznacza się nimi również skrajnię w tunelach.

 

droga ze słupkami prowadzącymi


 
 

Urządzenia wskazujące pikietaż drogi

Wśród urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oprócz urządzeń optycznego prowadzenia ruchu, wyróżnić można znaki wskazujące pikietaż drogi. Są to znaki kilometrowe i hektometrowe, które umieszcza się na odcinkach takich dróg, na których zastosowano słupki prowadzące, a więc należą do nich drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe.

Znaki kilometrowe służyć mają oznaczeniu przebiegu drogi i wskazywaniu jej kilometrażu. Dzięki temu łatwiej o dokładną lokalizację. Znaki te umieszcza się na słupkach.

Znaki hektometrowe mają jeszcze bardziej uściślać przebieg drogi, by ułatwiać lokalizację elementów składowych drogi, a także sprawdzają się w czasie zdarzeń drogowych. Umieszczane są na słupkach, a jak nie ma takiej możliwości – na tabliczkach umieszczanych na innych elementach drogi.

 

Urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi

Urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi przede wszystkim mają ostrzec kierujących pojazdami o tym, że jest ona ograniczona przez budynki, podpory wiaduktów, poręcze mostów i inne. Najczęściej urządzenia umieszczane są przed obiektem i wskazują, jakie maksymalne gabaryty może mieć pojazd, aby móc przejechać. Zwłaszcza w przypadku ograniczenia skrajni pionowej poniżej 4,5 m.

 

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów przede wszystkim mają ochronić życie, zdrowie i mienie uczestników ruchu. Ich zadaniem jest eliminacja lub chociażby ograniczenie niebezpieczeństw, na jakie są narażeni piesi i rowerzyści korzystający zarówno z dróg, chodników, jak i innych obiektów położonych wzdłuż jezdni. Wśród nich wyróżnić można:

 • balustrady i poręcze, które mają zabezpieczać przed upadkiem z wysokości,
 • barieroporęcze – umieszczane m.in. na mostach i w innych miejscach, gdzie nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad,
 • ogrodzenia w celu odgrodzenia od jezdni, zwłaszcza uniemożliwiające pieszym przekraczanie drogi w miejscach niedozwolonych,
 • słupki blokujące, które chronią chodniki i ciągi piesze przed wjazdem pojazdów,
 • blokady parkingowe – zabezpieczają dostęp do miejsca parkingowego, ale i wjazd do garażu, bramy,
 • progi zwalniające są środkiem uspokojenia ruchu. To poprzeczna wypukłość na jezdni, która ma za zadanie ograniczyć prędkość pojazdów poruszających się po drodze. Poza drogami publicznymi stosuje się progi podrzutowe,
 • lustra drogowe mają zwiększony kąt obserwacji. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wzniesienie jezdni, budynki, drzewa itp. zmniejszają widoczność kierującego pojazdami. Chronią pieszych, rowerzystów, ale też samych kierowców.

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym

Podczas prowadzenia robót na drogach powinno być zastosowane oznakowanie, które właściwie zabezpieczy remontowane odcinki, a także właściwie poinformuje kierujących pojazdami o zmianach w ruchu. Wśród urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienić należy:

 • zapory drogowe, które mają grodzić miejsca robót,
 • tablice kierujące do oznaczania krawędzi,
 • taśmy ostrzegawcze, jednak mogą być stosowane tylko do wygradzania miejsc robót prowadzonych poza jezdnią w miejscach nie przeznaczonych do ruchu pojazdów oraz pieszych,
 • pachołki drogowe do zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego, świeżo wykonywanych remontów cząstkowych, wyznaczania toru jazdy pojazdów, skosów przy stopniowym zwężaniu jezdni, robót krótkotrwałych i szybko postępujących, awaryjnego, doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego na jezdni,
 • tablice uchylne z elementami odblaskowymi podczas tymczasowej organizacji ruchu,
 • separatory ruchu przeznaczone są do optycznego i fizycznego rozdzielenia i oddzielania pasów, wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
 • tablice ostrzegawcze montowane na pojazdach.

 

pachołek

 
 

Jak widać, urządzeń jest dużo. Wszystkie należy dobierać pod kątem potrzeb. Najważniejsze, by stawiać na te wysokiej jakości oferowane przez firmy z doświadczeniem w produkcji i montażu znaków, oznakowania ruchu drogowego.