oznakowanie-poziome-stop

Jak prawidłowo wykonuje się oznakowanie poziome? Co mówią przepisy?

Wszelkiego rodzaju znaki drogowe – pionowe, jak i oznakowanie poziome mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa panującego na jezdni, a także usprawnienie oraz ułatwienie poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Warto podkreślić, że aby dobrze pełniły swoją funkcję, konieczne jest, by spełniały określone normy i wymagania. Dzisiaj skupimy się na znakach poziomych.

Czym jest oznakowanie poziome? Jakie przepisy definiują wymagania techniczne względem nich?

Oznakowanie poziome jest ściśle określonym systemem umieszczania na jezdni znaków mających różne cele. Podobnie jak znaki pionowe  te również mogą pełnić funkcję: informacyjną, nakazującą, ostrzegawczą, prowadzącą oraz zakazującą. Wszelkie kwestie związane z nimi są regulowane przez prawo – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Określono w nim m.in. na jakich drogach i w jakich sytuacjach muszą być umieszczone znaki poziome, wymagania techniczne, wzory oraz ich konstrukcje. Ponadto w załączniku określono precyzyjnie jakie powinny być wymiary znaków drogowych poziomych.

Znaki poziome na jezdni – rodzaje

Wyróżniamy 4 rodzaje oznakowania poziomego na jezdni. Najczęściej spotykanym jest oznakowanie poziome podłużne, czyli linie ułożone równolegle do osi jezdni. Mogą być ciągłe lub przerywane (podwójne lub pojedyncze). Podczas projektowania organizacji ruchu linie te bardzo często uzupełniane są elementami odblaskowymi dla zwiększenia ich widoczności i poziomu bezpieczeństwa. Kolejną grupą znaków poziomych są poprzeczne np. stanowiące miejsce zatrzymania się. Ponadto niezwykle istotne są strzałki kierunkowe pełniące funkcję informacyjną oraz oznakowanie poziome uzupełniające. Ostatnia grupa jest najszersza. W jej zakres mogą wchodzić np.: linia przystankowa, napis STOP, wydzielone miejsce na parkingu, oznaczenie stanowiska dla niepełnosprawnej osoby, znak ostrzegający przed dziećmi, przejście dla pieszych czy trójkąt podporządkowania. Ponadto warto zaznaczyć, ze na drogach znajdować mogą się dwa kolory znaków poziomych – biały oraz żółty. Pierwszy z nich jest stałym elementem drogi, z kolei drugi mówi o tymczasowych rozwiązaniach, które stosowane są np. na czas remontu. Co do zasady w przypadku pojawienia się obydwóch kolorów należy stosować się do zaleceń żółtego oznakowania.

Najważniejsze cechy oznakowania poziomego

Cechy oznakowania poziomego zostały ściśle określone we wcześniej wspomnianym załączniku. Do najważniejszych ustawodawca zaliczył:

  • dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy,
  • wysoki współczynnik odblaskowości w każdych warunkach pogodowych,
  • odpowiednią szorstkość, podobną do tej, która cechuje nawierzchnię,
  • odpowiednią trwałość,
  • wysoką odporność na ścieranie i zabrudzenia,
  • szybką i ekologiczną metodę aplikacji.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe a cienkowarstwowe

Istnieją 2 metody umieszczania na drogach znaków tego typu – oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe. Pierwsze z nich cechuje się grubością od 0,3 do 0,8 mm. Do jego wykonania użyć można: farb chemoutwardzalnych, rozpuszczalnikowych oraz wodorozcieńczalnych. Oznakowanie grubowarstwowe na jezdni cechuje się grubością od 0,9 do 3,5 mm. Do malowania wykorzystane mogą być wspomniane wcześniej farby chemoutwardzalne, a także masy plastyczne oraz materiały prefabrykowane, czyli taśmy (profilowane bądź nieprofilowane). Ten rodzaj znaków cechuje się większą trwałością i widocznością. Dodatkowo dzięki swojej grubości wydaje charakterystyczny zgrzyt po najechaniu na niego, dlatego stanowi dodatkowe ostrzeżenie dla kierowców. Warto podkreślić, że w załączniku nr 2 określone zastały cechy, jakimi muszą cechować się produkty do malowania oznaczeń oraz jakie atesty muszą posiadać.

Malowanie oznakowania poziomego – kto ma do tego prawo?

Warto zaznaczyć, że kwestia kto może wykonywać oznakowanie poziome na drogach, również została określona we wspomnianych wcześniej przepisach prawa. Wynika z nich, że jest to zadanie, które mogą wykonać specjaliści, którzy posiadają wiedzę oraz wyposażenie pozwalające na sprawne umieszczenie trwałych i prawidłowych znaków na jezdni (tak jak Unistop). Uprawnionym do podjęcia decyzji o konieczności bądź możliwości umieszczenia konkretnego oznakowania w danym miejscu jest organ zarządzający drogą (np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Profesjonalne firmy malujące oznakowanie poziome na drogach działają na ich zlecenie.