znak drogowy

Kiedy wykonuje się poziome oznakowanie dróg? Rodzaje znaków poziomych, malowanie linii na jezdni

Oznakowanie poziome to niezwykle ważny element dróg. Odpowiadają one za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Zależnie od koloru linii oraz kształtu, oznaczają różne rzeczy i mają różny stopień ważności.

Cel stosowania poziomych znaków drogowych

Oznakowanie poziome dróg to wszystkie linie i znaki, jakie możemy zobaczyć na autostradach i drogach krajowych. Służą one bezpieczeństwu, w szczególności linie poziome, które wskazują, gdzie można między innymi wyprzedzać, a gdzie należy stosować się do innego rodzaju ruchu.

Celem stosowania znaków drogowych poziomych jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach – dotyczy to zarówno pojazdów, jak i pieszych. Namalowanie na jezdni znaków poziomych znacząco usprawnia też ruch pojazdów oraz ułatwia korzystanie z drogi.

Znaki poziome występują w różnej konfiguracji – wspólnie ze znakami pionowymi lub liniami segregacyjnymi. Oznakowanie pionowe dotyczy przede wszystkim dróg wojewódzkich i krajowych w zakresie linii krawędziowych na odcinkach posiadających szerokość mniejszą niż 6 metrów, oraz w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych jeśli mają szerokość jezdni dłuższą niż 6 metrów.

Przy jezdniach o szerokości mniejszej niż 6 metrów, odpowiedni organ zarządzający ruchem może dodatkowo dopuścić stosowanie linii krawędziowych jedynie w miejscach uznanych za niebezpieczne, lub zadecydować o wprowadzeniu dodatkowo linii segregacyjnych (dotyczy to jezdni od 5,8 do 6,0 metrów).

Na drogach powiatowych i gminnych powinno się stosować oznakowanie poziome takie jak dla dróg krajowych czy wojewódzkich. W zależności od uznania danego miejsca za niebezpieczne, zakres oznakowania może być ograniczony odpowiednio do takiego miejsca.

Wymagania techniczne znaków drogowych

Oznakowanie poziome jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa na drodze. Dlatego też wszystkie znaki, malowane na drogach powinny odznaczać się odpowiednimi parametrami.

Najważniejsza jest tutaj trwałość i odporność wykonanego znaku na warunki atmosferyczne. Taka linia musi być odporna na ścieranie i zabrudzenie, zwłaszcza że na drogach szybkiego ruchu narażona jest na niemal bezustanny styk z kołami samochodów.

Oznakowanie drug w Polsce musi dodatkowo spełniać wymóg dobrej widoczności w ciągu całej doby, a także zachowywać minimalne parametry odblaskowości w całym okresie użytkowania, tak aby znaki były widoczne również w nocy.

Malowanie linii ja jezdni powinno również być wykonywane jak najszybciej i możliwie jak najbardziej ekologicznymi materiałami. Sposób aplikacji powinien nie zajmować dużo czasu, aby możliwie jak najmniej zakłócać ruch uliczny.

Materiały, które należy stosować do wykonywania malowania poziomego określają jasno sprecyzowane parametry. Powinny być one atestowane.

Znaki dzieli się ze względu na grubość użytego materiału i jest to:

  • oznakowanie poziome cienkowarstwowe (od 0.3 do 0,8 mm)
  • oznakowanie poziome grubowarstwowe (od 0,9 do 3,5 mm)
  • punktowe elementy odblaskowe (do 25 mm).

Do oznakowania cienkowarstwowego stosowane są farby rozpuszczalnikowe, chemoutwardzalne i wodorozcieńczalne, które nakłada się na mokro. Z kolei do malowania oznakowania grubowarstwowego należy użyć mas chemoutwardzalnych nakładanych na mokro, a także mas termoplastycznych i materiałów prefabrykowanych.

W naszej pracy do malowania znaków poziomych stosujemy farby arylowe rozpuszczalnikowe oraz farby wodorozcieńczalne.

Rodzaje linii poziomych

Oznakowanie drogowe poziome zasadniczo dzieli się ze względu na funkcję i kształt. Takie znaki dzielimy na:

  • podłużne i poprzeczne
  • strzałki
  • znaki uzupełniające
  • elementy odblaskowe punktowe

Znaki mają przede wszystkim znaczenie naprowadzające, a także segregujące, ostrzegawcze, informujące oraz zakazujące bądź nakazujące.

Powyższe rodzaje dzielą się różne pomniejsze elementy, zależnie od funkcji oraz kształtu.

Istnieje wiele rodzajów zarówno strzałek kierunkowych, jak i samych linii, wszystkie są regulowane w ogólnych przepisach ruchu drogowego.

Linie poziome malowane na jezdni są niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania na drodze. Podobnie jak inne znaki drogowe porządkują ruch na drodze i gwarantują bezpieczeństwo użytkowników. Malowanie znaków poziomych na jezdni musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich wymaganych parametrów i spełniać uniwersalne standardy. Pozwoli to zachować na drogach najwyższe bezpieczeństwo.