Oznakowanie drogi

Oznakowanie podczas remontu drogi – co trzeba zrobić, aby przejazd remontowaną drogą był bezpieczny?

Remonty dróg bywają dużym obciążeniem dla wszystkich uczestników ruchu, choć niestety bywają także koniecznością. Aby ułatwić wszystkim poruszanie się w zmienionych i trudniejszych warunkach, niezbędne jest odpowiednie oznakowanie odcinka remontowanego. Jak to zrobić?

Czym jest tymczasowa organizacja ruchu?

Tymczasowa organizacja ruchu najczęściej wprowadzana jest w momencie prac budowlanych i remontowych, ale także przy okazji szczególnych wydarzeń, jak koncerty czy festiwale. Polega to na tym, że przez określony czas, na przykład na okres trwania prac drogowych, ulega zmianie oznakowanie dróg i to, w jaki sposób można się na danym terenie poruszać. Może wynikać to z nowych znaków pionowych oraz poziomych, które będą jasno informować uczestników ruchu o tym, jak można się przemieszczać.

Jak opracować tymczasową organizację ruchu?

W tym przypadku bardzo ważną rolę odgrywa przede wszystkim dobry projekt organizacji ruchu. Zanim robotnicy przystąpią do prac budowlanych czy remontowych, konieczne będzie uzyskanie niezbędnej zgody, a także sporządzenie odpowiednich dokumentów, uwzględniających takie kwestie jak geometria drogi, oznakowania poziome i pionowe, sygnalizacje świetlne i wiele innych istotnych dla ruchu elementów.

Oznakowanie poziome podczas remontu drogi

Bardzo istotnym elementem przygotowań do remontu jezdni jest przede wszystkim malowanie znaków poziomych drogowych. Są one dosyć charakterystyczne dla tego typu prac i z pewnością nie da się ich pomylić z innymi oznakowaniami. Żółte znaki na jezdni są łatwe do zauważenia i już na wstępie informują uczestników ruchu o zaistniałych zmiana, do których trzeba się dostosować.

Aby wpłynąć bardziej na zachowanie bezpieczeństwa, można wykorzystać dwa typy oznakowań, które mogą się do tego przyczynić. Po pierwsze jest to oznakowanie poziome grubowarstwowe, które najczęściej dotyczy linii ciągłych, przerywanych, pojedynczych i podwójnych oraz strzałek. Są one niezwykle trwałe i bardzo odporne na ścieranie i korzysta się z nich tam, gdzie ruch jest bardzo intensywny. Oznakowania poziome cienkowarstwowe często wykorzystywane jest przy oznaczaniu zmian w ruchu drogowym i jak zostało wspomniane, jest ono w kolorze żółtym i mogą występować w różnych wersjach.

Znaki na jezdni muszą być widoczne, a kierowcy muszą się do nich bezwzględnie stosować. Warunkiem istotnym będzie tutaj sposób, w jaki zostaną one naniesione. Ważne będzie więc aby malowanie oznakowań poziomych odbywało się zgodnie z najwyższymi standardami i przy użyciu wysokiej jakości farb drogowych, często także odblaskowych, zapewniając tym samym ich wysoką widoczność. Równie ważna jest także trwałość, szorstkość, odporność na ścieranie oraz możliwość szybkiej i wygodnej aplikacji na jezdni.

Oznakowanie pionowe podczas remontu drogi

Znaki poziome na jezdni stanowią bardzo ważny element zachowania bezpieczeństwa ruchu, jednak nie można zapomnieć także o oznakowaniach pionowych. Najczęściej są one wprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem prac i mogą dotyczyć różnych zmian, np. ograniczenia prędkości, czy koniecznym objeździe drogi inną trasą. Muszą być one umiejscowione w widocznym miejscu, aby każdy mógł je zauważyć i równie często wykorzystuje się do tego celu między innymi specjalne słupy i konstrukcje.

Urządzenia drogowe a bezpieczeństwo na remontowanej jezdni

Nie można także zapomnieć o bardzo istotnej kwestii, jaką jest instalacja wielu innych dodatkowych elementów, jakimi są urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalicza się do tego między innymi pachołki, słupki, separatory, zapory, taśmy czy różnego typu lampy ostrzegawcze. Najczęściej są one stawiane na całej długości remontowanego odcinka, aby żaden z przejeżdżających pojazdów przypadkowo nie wjechał na teren budowy. Nierzadko instaluje się także specjalne tablice kierujące, które nierzadko stanowią ostrzeżenie dla kierowców zbliżających się do miejsca robót drogowych. Nierzadko stosowane są także progi zwalniające, które poniekąd wymuszą na uczestnikach ruchu zwolnienie z pedału gazu i większą ostrożność na drodze.

Jak zabezpieczyć drogę na czas remontu – zasady

Warto także wspomnieć o tym, że organizacja tymczasowego ruchu drogowego i zastosowane rozwiązania, będą mocno uzależnione od typu jezdni i tego, w jakim miejscu prowadzone są prace. Pod tym względem należy kierować się przede wszystkim wyznaczonymi wytycznymi. Taki projekt musi więc uwzględnić specyfikę danego miejsca, to, jaki panuje na nim ruch, a także to, jakie jest jego otoczenie. Poza tym należy też uwzględnić, że wszystkie zastosowane w tym czasie oznakowania – pionowe, poziome, tablice informacyjne czy urządzenia drogowe bezwzględnie powinny być wysokiej jakości i dobrze widoczne. Tylko w ten sposób możliwe będzie zapewnienie pełnego bezpieczeństwa na drodze remontowanej, a kierowcy uzyskają możliwość całościowego zapoznania się z zaistniałymi zmianami, z opcją dostosowania się do tych regulacji.