Znaki drogowe w mieście

Jakie warunki techniczne muszą spełniać znaki drogowe? Barwa, wymiary, odblaskowość znaków drogowych…

Znaki drogowe to symbole, bez których nie mogłoby odbywać się codzienne funkcjonowanie na drogach. Większość znaków drogowych wygląda w każdym kraju podobnie, są jednak miejsca, które mają swój własny system znaków. W Polsce mamy obecnie około 400 znaków drogowych. Jak muszą być wykonane i jakie standardy powinny spełniać, aby dobrze realizować swoją funkcję?

Znaki drogowe poziome i znaki drogowe pionowe

Znaki drogowe możemy podzielić na poziomie i pionowe. Każdy z nich ma inną funkcję i zadanie. Wielość znaków drogowych na polskich drogach i osiedlach może sprawiać, że poczujemy się zagubieni. Oczywiście kierowcy, zdający egzamin na prawo jazdy muszą teoretycznie znać je wszystkie, w praktyce jednak większość osób pamięta podstawowe znaki drogowe, najczęściej używane na drogach. Znaki drogowe poziome to wszystkie pasy, linie i strzałki, które kierują ruchem, a które namalowane są na powierzchniach płaskich – chodnikach i drogach szybkiego ruchu. Znaki drogowe poziomie to również symbole w rodzaju znaku STOP czy innych informujących oznaczeń.

Natomiast znaki drogowe pionowe to wszystkie osadzone na słupkach oznaczenia, które widzimy na co dzień w przestrzeni miejskiej i na drogach. Mogą to być znaki pierwszeństwa, oznaczenia terenu zabudowanego i wiele, wiele innych.

Wielkość znaków drogowych

Wielkość oraz zagęszczenie znaków drogowych określają specjalne ustawy. Dokładniej, reguluje je załącznik do Rozporządzenia z 31 lipca 2002 roku. Określono w nim wielkość i rozmieszenie poszczególnych znaków, biorąc pod uwagę ich funkcje. Jakie są znaki drogowe ze względu na rozmiar? Oznaczenia podzielono na znaki wielkie, które umieszczane są głównie przy autostradach, czy też drogach szybkiego ruchu, znaki duże – umiejscowione przy drogach ekspresowych, a także drogach dwujezdniowym (poza i w obszarze zabudowanym), znaki średnie (umieszczane głównie na drogach wojewódzkich i krajowych oraz łącznikach autostrad), a także znaki małe (drogi gminne i powiatowe) i znaki mini (stawiane w małej przestrzeni, uliczkach miejskich, czy na słupkach kierujących). Każdy z tych znaków dzieli się ponadto ze względu na funkcje. Inne wymiary mają znaki ostrzegawcze, inne znaki nakazu i zakazu, jeszcze inne znaki informacyjne.

Jaką farbą powinny namalowane być znaki drogowe?

Widoczność znaków drogowych jest jedną z najważniejszych ich cech. Aby znaki drogowe były widoczne, namalowane muszą być specjalną farbą. Jest to ważne zwłaszcza w momencie, gdy malowane są znaki poziome – farba musi być odporna na ścieranie, nieabsorbująca zabrudzeń i posiadająca odpowiedni poziom ziarnistości. Również znaki drogowe pionowe muszą być jednak namalowane w odpowiedni sposób.

W kwestii farby do znaków drogowych ważna jest jej odblaskowość i trwałość. Oprócz tego, znaki drogowe mają ściśle określoną kolorystykę, której nie można przekraczać. Barwa znaków musi spełniać określone w prawie wymagania fotometryczne. Kolory określają funkcję znaku. Zgodnie z tymi zaleceniami, kolor czerwony określa zakaz, zielony i niebieski zezwolenie na konkretne działania, natomiast znaki żółte to oznaczenia ostrzegające.

Dodatkowo, dla znaków, które umieszczone są nad drogą, stosuje się specjalną folię odblaskową lub folię pryzmatyczną.

Przy tworzeniu znaków ważne jest, aby wielkość liter, oznaczeń i odstępy między znakami były zgodne z ustalonymi normami. Natomiast przy samej odblaskowości bierze się pod uwagę współczynnik iluminacji i odblasku. Same znaki powinny również być wykonane z materiałów samoczyszczących.

Gdzie powinny znajdować się znaki drogowe?

Znaki drogowe w Polsce, ale także w innych krajach, znajdują się zarówno w przestrzeni zabudowanej, jak i na drogach i autostradach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2003 roku, znaki powinny być stawiane po prawej stronie jezdni lub też nad nią (jeśli dotyczą wszystkich pasów). Znaki drogowe muszą także być ustawione względem siebie w odpowiedniej odległości – jeśli dopuszczalna prędkość na drodze to powyżej 90 kilometrów na godzinę, znaki muszą stać w odległości 50 metrów od siebie. Jeśli prędkość dopuszczalna wynosi powyżej 60 kilometrów na godzinę, musi to być 20 metrów, a w innych przypadkach – 10 metrów.

Istnieją także wymogi odnośnie odległości od jezdni oraz wysokości ich umieszczenia. Aby ustawić takie znaki drogowe, należy znać wszystkie regulacje. Kto stawia znaki drogowe na jezdni? Zajmują się tym zazwyczaj specjalistyczne firmy. W przestrzeni miejskiej zasadniczo nie możemy samodzielnie postawić znaku drogowego, chyba że posiadamy stosowne zezwolenia. A gdzie kupić znaki drogowe? Najlepiej jest poszukać firmy, która oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie – często w ofercie możemy znaleźć znaki drogowe na sprzedaż.