Droga, zieleń

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: rodzaje i charakterystyka

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zna pewnie każdy, kto jest kierowcą, rowerzystą lub po prostu pieszym. Nie są to znaki drogowe tak jak te poziome czy pionowe, ale ich funkcja jest równie istotna. Jakie są najważniejsze urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czym charakteryzują się te narzędzia i w jakim celu są stosowane?

Droga, zieleń

W jakim celu montuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Celem nadrzędnym stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona pieszych, kierowców, osób prowadzących prace na drodze. Zwiększają one bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, wpływają na organizację ruchu na drodze, wskazują pikietaż dróg, oznaczają obiekty znajdujące się w skrajni dróg, zabezpieczają roboty prowadzone w pasach drogowych, zamykają drogi dla ruchu, informują i ostrzegają kierujących. Funkcje urządzeń ruchu drogowego są w znacznej mierze uzależnione od rodzaju tych narzędzi. Przyjrzyjmy się bliżej wybranym aktywnym i pasywnym urządzeniom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu

Do urządzeń optycznego prowadzenia ruchu zalicza się głównie słupki i tablice. Konkretniej mówiąc, wymienia się słupki prowadzące, słupki krawędziowe, słupki przeszkodowe, tablice prowadzące, tablice rozdzielające i tablice kierujące. Słupki prowadzące mają na celu ułatwienie kierowcom jazdę, szczególnie nocą i w trudnych warunkach atmosferycznych. Głównym zadaniem słupków krawędziowych jest wyznaczenie geometrii skrzyżowania, natomiast słupki przeszkodowe oznaczają bariery rozdzielające pasy ruchy, azyle drogowe, wysepki itp.

Tablice prowadzące montowane są po to, by uprzedzić kierowców o zmianie kierunku jazdy, rozdzielające wskazują miejsce rozdzielania się kierunków ruchu, a kierujące informują o występowaniu przeszkód, np. barier, azylów dla pieszych, wysepek itd.

Znaki wskazujące pikietaż drogi

Co jest stosowane, kiedy potrzebne jest wskazanie pikietażu drogi? Wyróżnia się znaki kilometrowe i hektometrowe. Nie są to jednak zwykłe znaki drogowe. Te pierwsze służą oznaczeniu przebiegu drogi od jej początku do końca. Takie znaki umieszcza się przeważnie na szarych słupkach. Drugie – znaki hektometrowe, jeszcze bardziej precyzują przebieg drogi, umożliwiają zlokalizowanie elementów, które podlegają ewidencji dróg. Sprawdzają się również przy lokalizacji zdarzeń drogowych. Znaki hektometrowe umieszczane są na słupkach prowadzących lub tabliczkach.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów

Urządzenia dla pieszych i rowerzystów są montowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Mogą to być balustrady i poręcze, które chronią przed upadkiem z wysokości, barieroporęcze (stosowane głównie na mostach), ogrodzenia (oddzielające pieszych od jezdni), słupki blokujące (uniemożliwiające wjazd pojazdów na chodniki lub ciągi piesze i rowerowe), blokady parkingowe, progi zwalniające (ograniczające prędkość pojazdów) czy lustra drogowe (zwiększające kąt obserwacji tam, gdzie jest utrudniona widoczność).

Urządzenia BRD przy robotach prowadzonych w pasie drogowym

Zabezpieczanie robót prowadzonych w pasie drogowym jest ważne zarówno dla uczestników ruchu drogowego, jak i dla osób, które te prace wykonują. Z tego względu stosowane są specjalne urządzenia, które sygnalizują, że w pobliżu prowadzone są roboty lub zabezpieczają ten teren. Wśród nich wymienia się zapory drogowe, tablice kierujące, taśmy ostrzegawcze, pachołki drogowe, tablice uchylne, separatory ruchu i tablic ostrzegawcze.

Pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poza tymi głównymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienia się jeszcze inne, równie ważne narzędzia. Są to oznaczenia obiektów w skrajni drogi, które mają ostrzec kierowców o tym, że droga ograniczona jest przez poręcze mostów, budynki itp. Nazywa się je urządzeniami bramowymi.

Ponadto w sprzedaży są jeszcze urządzenia mające na celu informowanie i ostrzeganie kierujących, czyli sygnalizatory wiatru, urządzenia bramowe z wyświetlaczem i znaki świetlne. Inne urządzenia montuje się przy zamykaniu dróg dla ruchu, wtedy niezbędne są rogatki. Wymienia się jeszcze narzędzia służące nadzorowi, są to urządzenia sygnalizacyjne i tarcze.

Stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczegółowe wytyczne dotyczące umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunkuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Narzędzia muszą spełniać szereg wymogów, by móc zainstalować je legalnie w przestrzeni ruchu drogowego. Urządzenia powinny posiadać specjalne certyfikaty potwierdzające, że zostały wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, odpowiednimi normami itp.