Znak drogowy

Znaki drogowe poziome, pionowe, kto może umieszczać znaki, legalizacja znaku drogowego

Dzięki znakom drogowym możliwe jest wprowadzenie zasad bezpieczeństwa na drodze. Jednak niewiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda proces legalizacji znaków drogowych i kto może jest stawiać, dopóki nie znajdą się w sytuacji, w której muszą napisać wniosek o postawienie znaku drogowego. Dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tych kwestii.

Znaki drogowe – co oznaczają?

Znaki drogowe pokazują wszystkim uczestnikom ruchu, a więc kierowcom w pojazdach silnikowych, rowerzystom czy pieszym, w jaki sposób mają zachować się na drodze. Niektóre z nich mają znaczenie wyłącznie informacyjne, inne natomiast wymuszają określone zachowania.

Podstawowe znaki drogowe dzieli się na poziome oraz pionowe. Znakami drogowymi poziomymi są wszystkie namalowane na jezdni linie, pasy, strzałki, napisy oraz symbole. Z kolei znaki pionowe umieszczane są w pobliżu jezdni, najczęściej stoją lub wiszą.

A jaka jest hierarchia przepisów drogowych? Najważniejsze są polecenia dawane przez osobę kierującą ruchem, następnie sygnały świetlne, natomiast znaki poziome i pionowe są wobec siebie równoważne.

W ramach obu grup wyróżnia się dodatkowo takie rodzaje znaków drogowych jak informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz nakazu. Znaki drogowe informacyjne mają postać prostokątów z niebieską ramką oraz symbolem, najczęściej informują o drodze oraz o ważnych miejscach na niej.

Znaki drogowe ostrzegawcze wskazują miejsca niebezpieczne oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. Łatwo je rozróżnić, ponieważ są to trójkątne znaki z czerwoną ramką, żółtym tłem oraz symbolem.

Znaki drogowe zakazu wprowadzają ograniczania co do prędkości jazdy oraz wykonywania określonych manewrów. Są okrągłe, wyróżniają się czerwoną ramką. Natomiast znaki drogowe nakazu wymuszają na kierowcach wykonanie wskazanych manewrów oraz wyznaczają prędkość minimalną, z jaką powinien poruszać się pojazd. Mają postać okrągłych znaków z niebieskim tłem i białym symbolem.

Znak drogowy

Dodatkowo można wyróżnić znaki drogowe dla pieszych oraz znaki drogowe dla rowerzystów, które wskazują przejścia i ścieżki po których mogą poruszać się Ci uczestnicy ruchu.

A jakie przepisy określają kwestie związane ze znakami ruchu drogowego?

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaczenie oraz zakres obowiązywania znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu drogowym określa rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dokument ten oraz wszelkie jego nowelizacje zamieszczone są w Dzienniki Ustaw dostępnym na stronie internetowej dziennikustaw.gov.pl, na której można się z nim zapoznać.

Ponadto obowiązuje jeszcze jeden ważny dokument: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, który mówi o wymaganiach technicznych i sposobie umieszczania znaków na drodze.

Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego?

Wniosek dotyczący postawienia znaku drogowego powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące zarówno nadawcy, jak i odbiorcy listu oraz miejsce i datę jego sporządzenia. A co należy określić w samym wniosku? To, na jakiej ulicy powinien zostać postawiony znak (warto precyzyjnie określić jego nazwę) oraz czym jest to spowodowane (np. poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu). Ważne jest, aby dokładnie opisać, jaki problem występuje na drodze.

To wystarczy, aby złożyć podanie o postawienie znaku drogowego – odpowiedni urząd powinien zbadać zasadność tej prośby. Bardziej istotną kwestią jest natomiast, aby skierować swój wniosek do odpowiedniego urzędu.

Gdy prośba dotyczy gminnej lub powiatowej drogi, należy skierować ją do starosty miejscowo właściwego. Jeśli przedmiotem wniosku jest odcinek drogi wojewódzkiej, list trzeba wysłać do marszałka województwa. Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgłosisz się wtedy, gdy sprawa dotyczy dróg ekspresowych i autostrad. Natomiast drogami publicznymi położonymi w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) zajmuje się prezydent miasta. A gdy sprawa dotyczy drogi wewnętrznej, z wnioskiem musisz udać się do podmiotu zarządzającego tą drogą.

Legalizacja znaku drogowego

Musisz wiedzieć, że samodzielne ustawianie znaków drogowych lub namalowanie symboli/linii na jezdni jest traktowane jako wykroczenie. Aby potwierdzić ich zgodność z prawem należy złożyć wniosek do organu zarządzającego ruchem w danej okolicy. Dopiero wtedy właściwe służby, po wydaniu decyzji, mogą przygotować dokumentację projektu organizacji ruchu.

Czemu jest to tak istotne? Ponieważ zgodnie z przepisami zawartymi we wcześniej wspomnianych rozporządzeniach, znakom drogowym stawiane są rygorystyczne wymogi dotyczące wymiarów, kształtu, koloru, a także tego, w jakiej odległości od krawędzi drogi oraz pod jakim kątem mają zostać ustawione.

Kto może stawiać znaki drogowe?

Jak już zostało to kilkukrotnie podkreślone, decyzję o postawieniu znaku wydaje organ odpowiedzialny za zarządzanie ruchem, np. starosta, prezydent miasta. Ten, po zatwierdzeniu pozytywnej decyzji, kieruje sprawę do zarządu dróg miejskich, który zajmuje się wykonaniem tego zadania.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że znaki drogowe stawiają firmy specjalizujące się w tym, jak Unistop. Ze względu na wiedzę oraz doświadczenie, to właśnie im powierzane są te prace.

Ile kosztuje znak drogowy? Wypożyczalnia znaków drogowych

Ceny znaków drogowych są wysokie, co związane jest z koniecznością dostosowania się do szczegółowych wymaganiach zawartych w przepisach. W zależności od rodzaju znaków, jest to koszt od ok. 60 zł do 180 zł. W przypadku, gdy takich znaków musi być postawionych więcej, całkowity koszt znacząco wzrasta.

Dlatego firmy oznakowania drogowego często prowadzą również wynajem znaków pionowych. Kiedy to rozwiązanie się sprawdza? Gdy wprowadzana jest tymczasowa organizacja ruchu, np. na czas budowy.


Jak widzisz, kwestie związane z postawieniem znaku drogowego są skomplikowane, choć na szczęście istnieją firmy, które zajmują się kompleksową obsługą organizacji ruchu. Jedyne o czym Ty musisz pamiętać jest to, że nie możesz samodzielnie decydować o tym, jaki znak zostanie postawionym na wybranym odcinku drogi.