Montaż znaków drogowych – kto może stawiać znaki? Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych

Prawidłowe oznakowanie drogi jest jednym z najważniejszych aspektów dotyczących bezpieczeństwa podczas ruchu pojazdów. Dlatego warto wiedzieć, jak wygląda montaż tablic drogowych i kto decyduje o zaprojektowaniu organizacji ruchu.

Kto odpowiada za organizację ruchu drogowego?

Na początku warto dowiedzieć się, że procedury dotyczące oznakowania drogi są bardzo rygorystyczne, konieczna jest znajomość między innymi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a także rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Natomiast za stworzenie oraz kontrolę ruchu drogowego pojazdów odpowiedzialny jest organ, który zarządza danym obszarem, a więc urzędnicy państwowi lub właściciele prywatni. Ze względu na to, iż nie posiadają oni odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia do przygotowania takiego projektu, zwykle korzystaj z usług firm od organizacji ruchu, w których pracują kompetentni architekci.

Ponadto, aby stworzyć projekt należy uwzględnić nie tylko dokładny opis drogi, ale także jej przepustowość oraz intensywność ruchu, jaki będzie się na niej odbywał. Do tego potrzebne jest przeprowadzeniu wielu szczegółowych badań.

Gdy projekt stworzony przez firmę od organizacji ruchu jest gotowy oraz zaopiniowany przez organ zarządzający, musi uzyskać akceptację starosty, prezydenta miasta, wojewody, Zarządu Dróg Wojewódzkich lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – to, do kogo jest kierowany, zależy od tego, jakiego rodzaju drogi to dotyczy.

Montaż tablic drogowych – kto może się tym zajmować?

Warto wiedzieć, że firmy od oznakowania drogowego i organizacji ruchu mogą zajmować się także montażem tablic i znaków. Zwykle oferują one kompleksowe usługi, od stworzenia projektu, po namalowanie linii na jezdni. Jest to bardzo ważne, ponieważ warunki techniczne zamieszczania znaków drogowych są ściśle określone i ich nieznajomość może skutkować poważnymi konsekwencjami. O tym, jakie są najważniejsze zasady w tej kwestii będziemy jeszcze pisać.

Co ciekawe, można wykonać znaki drogowe na zamówienie – dotyczy to zwykle specyficznych tablic, które umieszczane są w wyjątkowych sytuacjach. Często producent znaków drogowych umożliwia także ich wynajem. Kiedy jest to korzystne?

Z wypożyczalni znaków drogowych korzysta się przede wszystkim wtedy, gdy tworzona jest reorganizacja ruchu. Tablice nie są umieszczane na stałe, po zakończeniu prac zostają zdemontowane, dlatego zwykle nie opłaca się ich kupować.

Wynajem znaków drogowych jest również opłacalnym rozwiązaniem dla właścicieli prywatnych, którzy w trakcie budowy nowych obiektów i muszą je w odpowiedni sposób oznaczyć.

Znaki drogowe

Warunki techniczne montażu znaków drogowych

Montaż znaków drogowych jest skomplikowanym zagadnieniem, a przepisy w tym względzie są bardzo szczegółowe. Nie zastosowanie się do nich nie tylko sprawia, że oznakowanie nie jest wiążące, lecz może wpłynąć to na pogorszenie bezpieczeństwa na drodze. Dlatego chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zasady dotyczących montażu znaków drogowych pionowych.

Na początku warto wspomnieć, że w zależności od rodzaju drogi, stosuje się inny typ znaków. Przepisy wyróżniają drogę twardą oraz gruntową. Ponadto tablice umieszczane przez firmy od oznakowania drogowego mogą być mini, małe, średnie, duże oraz wielkie – to, które powinny zostać wybrane, zależy od tego, czy montowane są na autostradach, drogach ekspresowych, gminnych, powiatowych czy na drogach w obszarze zabudowanym lub na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Producenci znaków drogowych muszą też uwzględnić, że powinny być one dobrze widoczne z wyznaczonej odległości. Z tego względu stosuje się ściśle określone barwy oraz elementy odblaskowe. Nie bez znaczenia ma również zastosowanie odpowiedniego liternictwa. Mało kto wie o tym, że zasady dotyczące tworzenia napisów na znakach drogowych na zamówienie są szczegółowo omówione w przepisach, które uwzględniają m.in. wysokość małych i dużych liter.

Jeśli natomiast chodzi o warunki montażu znaków drogowych, to zwykle umieszcza się je po prawej stronie jezdni lub nad nią, jeśli dotyczą wszystkich pasów ruchu. W sytuacji, gdy oznakowanie określa sposób poruszania się na jednym z kilku pasów ruchu, tablice montuje się nad każdym z nich.

Natomiast po lewej stronie drogi znaki mogą znajdować się głównie wtedy, gdy są powtórzeniem znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych posiadających więcej niż jeden pas ruchu.

Tablice drogowe umieszcza się na słupkach, ramach, wysięgnikach czy konstrukcjach bramowych, które wykonane są z trwałych materiałów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie w tym celu elementów przestrzeni miejskiej, tj. latarń czy słupów linii telekomunikacyjnych. Kolejne znaki powinny występować w odległości nie mniejszej, niż określona w przepisach (50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h, 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h oraz 10 m na pozostałych drogach), choć dopuszcza się zastosowanie dwóch lub trzech tablic na jednej konstrukcji.

Trzeba też wiedzieć, jaka powinna być odległość znaków od jezdni i wysokość ich umieszczenia.


To jedynie namiastka zasad, określających warunki techniczne umieszczania tablic drogowych. Dlatego warto jest w tym zakresie korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy w kompleksowy sposób mogą zająć się organizacją lub reorganizacją ruchu.