Znak ograniczenia prędkości

Znaki drogowe i tablice sprzedaż, montaż, obsługa wynajmu – na czym polega?

Znaki drogowe są niezbędne w przestrzeni publicznej, ponieważ wprowadzają porządek i regulują poruszanie się na drodze. Stosowanie się do nich jest niezbędne, by zachować bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Znaki drogowe wymagane są nie tylko na ulicach, ale też podczas wielu robót, np. drogowych. Co więc trzeba wiedzieć o sprzedaży, montażu i wynajmie znaków pionowych?

Znak ograniczenia prędkości

Rodzaje znaków drogowych

Główny podział znaków drogowych obejmuje te pionowe i poziome. Pierwsze z nich przybierają postać tarcz i tablic z symbolami lub napisami. Drugie to linie, symbole i napisy malowane na drogach. Wszystkie te znaki pełnią konkretne funkcje, wyróżnia się więc znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości. Jeżeli chodzi o znaki poziome, z reguły są one malowane białą farbą. Wyjątkiem jest stosowanie żółtych linii, np. na czas remontu. Jest to sygnał, że w tym miejscu nastąpiła zmiana organizacji ruchu i należy stosować się do nowych, żółtych oznakowań.

Sprzedaż znaków drogowych

Sprzedażą znaków drogowych zajmują się specjalne firmy i choć właściwie każdy może sobie taki znak kupić, np. na drogę prywatną, o tyle bez pozwolenia nie można ich nigdzie stawiać. Z cennikiem znaków drogowych można zapoznać się na stronach firm, które zajmują się sprzedażą, montażem i wynajmem takich obiektów. Ceny uzależnione są od rodzaju znaku, średnio za jeden można zapłacić od 60 zł wzwyż. Firmy, które muszą np. zabezpieczyć budowę i potrzebują wielu znaków, mogą zdecydować się na wynajem, który często okazuje się tańszym rozwiązaniem. Wypożyczalni znaków drogowych nie brakuje, warto zapoznać się z ich ofertami.

Montaż znaków drogowych

Montażem tablic drogowych powinny zająć się wykwalifikowane firmy. Obowiązują bowiem konkretne przepisy regulujące kwestię umieszczania znaków drogowych w przestrzeni publiczne, ale i prywatnej. Warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., w którym podjęty został temat szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Pomocne może być też wcześniejsze rozporządzenie, z 31.07.2002 r. o znakach i sygnałach drogowych. Aby zamontować znak drogowy należy mieć zgodę właściwych organów. Nawet w przypadku terenów prywatnych są obostrzenia dotyczące stawiania znaków. Należy złożyć specjalny wniosek, określić jaki znak chcemy postawić i z jakiego powodu.

Wniosek o montaż znaku drogowego

Wniosek o postawienie znaku drogowego powinien zawierać dane nadawcy, jak i odbiorcy podania. Określone musi być miejsce oraz data dokumentu. We wniosku należy wskazać, a nawet podać konkretną nazwę znaku, który ma zostać postawiony. Prośbę tą trzeba wyczerpująco umotywować, aby uzyskać pozytywne rozpatrzenie podania. Najczęściej wymienia się poprawę bezpieczeństwa, zapewnienie płynności ruchu itp. A gdzie składać wnioski? Wszystko zależy od drogi. Jeśli jest ona wewnętrzna, wówczas należy skontaktować się z jej zarządcą. W przypadku dróg należących do gminy lub powiatu, dokumenty trzeba przedstawić staroście. Za drogi wojewódzkie odpowiedzialni są marszałkowie województwa, natomiast kwestie znaków na autostradach i „ekspresówkach” należą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samodzielne stawianie lub malowanie znaków drogowych jest wykroczeniem. Grozi za to mandat do 500 zł.

Jak wybrać firmę do montażu znaków drogowych?

Mając stosowne zgody na postawienie konkretnych znaków drogowych, warto skorzystać z doświadczenia specjalistów. Na rynku działają profesjonalne firmy, jak Unistop, które zajmują się sprzedażą, montażem i wynajmem znaków drogowych. Osoby, które w nich pracują bardzo dobrze znają przepisy i wiedzą, jakie są wymogi o do wymiarów, kolorów i kształtów znaków. Orientują się, w jakiej odległości od drogi mają być one postawione oraz pod jakim kontem, by były dobrze widoczne dla uczestników ruchu.

Wybierając firmę zajmującą się znakami drogowymi należy kierować się przede wszystkim jej doświadczeniem. Warto przejrzeć dotychczasowe realizacje i przekonać się, gdzie znaki czy organizację ruchu zapewniało dane przedsiębiorstwo. To pozwoli ocenić, czy firma faktycznie jest znana w tej branży z dobrej jakości usług.

Szukając firmy warto też zwrócić uwagę na kompleksowość. Zajmując się branżą budowlano-transportową usługi związane ze znakami drogowymi mogą być bardzo przydatne. Oprócz sprzedaży i wynajmu tych obiektów, niektóre firmy zajmują się również projektowaniem i organizacją ruchu, a także produkcją urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, co także jest niezbędne podczas wielu robót budowlanych itp.