Strzałka na jezdni

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe – rodzaje, technologie, przeznaczenie

Oznakowanie poziome dróg to jeden z podstawowych i niezbędnych elementów organizacji ruchu, który zwiększa bezpieczeństwo przede wszystkim kierowców, ale i pieszych. Malowanie oznaczeń poziomych może odbywać się w różnych technologiach, zróżnicowane są także same kształty znaków, mogą to być strzałki, linie, a nawet napisy. Co więc trzeba wiedzieć o oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym i oznakowaniu poziomym grubowarstwowym?

Oznakowanie poziome – co to jest i jaką pełni rolę?

Znaki poziome to znaki drogowe umieszczane na nawierzchni jezdni. Zazwyczaj przyjmują one postać linii, strzałek, symboli i napisów. Najczęściej są barwy białej, chyba że zmieniona zostaje organizacja ruchu, wówczas oznakowanie jest żółte i to do niego należy się dostosować.

Malowanie znaków drogowych poziomych pełni rolę ostrzegawczą, informacyjną, prowadzącą, nakazującą lub zakazującą. Wyznaczają one trasę, po której kierowcy i inni uczestnicy ruchu powinni się w bezpieczny sposób poruszać. Znaki poziome można podzielić na podłużne, poprzeczne, uzupełniające, strzałki i punktowe elementy odblaskowe. A jakie są najpopularniejsze znaki poziome?

Rodzaje oznakowania poziomego

Jeżeli chodzi o kształt, najczęściej zobaczyć można oznakowanie poziome podłużne. Są to przeważnie równoległe do osi jezdni linie pojedyncze lub podwójne przerywane bądź ciągłe. Wyznaczają one pasy ruchu, informują o zakazie lub możliwości najeżdżania na linię (np. by wyprzedzić inny pojazd).

Są też znaki poprzeczne, które najczęściej występują w miejscach, z których korzystają piesi i rowerzyści. Mogą oznaczać one np. miejsce zatrzymania się. Wśród popularnych znaków poziomych poprzecznych wymienia się przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów czy linię bezwzględnego lub warunkowego zatrzymania się.

Znaki poziome to również strzałki kierunkowe. Ich celem jest wskazywanie kierunku zjazdu z pasa lub naprowadzanie o konieczności opuszczenia pasa. Strzałki mogą też zezwalać na zawracanie lub skręt we właściwym kierunku.

Wyróżnia się jeszcze znaki uzupełniające, które mogą przyjmować różne kształty i rozmiary. Wśród nich wymienia się np. linię przystankową, trójkąt podporządkowania, napis STOP lub stanowisko postojowe. Oprócz tego na jezdniach mogą pojawiać się jeszcze punktowe elementy odblaskowe bierne lub aktywne wyznaczające krawędzie drogi.

Przeznaczenie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome malowane jest głównie po to, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na drodze. Dzięki temu wprowadzone zostają zasady co do właściwego poruszania się w przestrzeni publicznej. Dotyczy to dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Niezbędne jest także oznakowanie robót drogowych, podczas których często zostaje zmieniona organizacja ruchu. Wówczas te znaki są żółte. Znaki poziome pojawiają się również w miejscach szczególnie niebezpiecznych, mowa tu o skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych i tramwajowych, przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów, drogach, gdzie często są wypadki, łukach, tunelach i dojazdach do nich itp. Oznakowanie tego typu niezbędne jest również na terenach magazynów, fabryk, hal oraz na parkingach.

Technologie oznakowania poziomego

Malowanie znaków poziomych może być wykonane w technologii cienkowarstwowej lub grubowarstwowej. W przypadku pierwszego sposobu oznakowanie poziome ma grubość od 0,3, do 0,8 mm. Malowanie grubowarstwowe dróg ma większy zakres, bo od 0,9 do nawet 3,5 mm. Elementy odblaskowe natomiast mogą mieć grubość do 25 mm. Używa się do tego farb wysokiej jakości, które wyróżniają się trwałością i mają niezbędne atesty.

Producenci znaków drogowych do oznakowania poziomego cienkowarstwowego używają farb rozpuszczalnikowych, wodorozcieńczalnych i chemoutrwardzalnych. Inne natomiast wybierane są do malowania grubowarstwowego, wówczas stosuje się masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne i materiały prefabrykowane (np. taśmy odblaskowe nieprofilowane i profilowane).

Co ważne, podczas malowania oznakowania poziomego na autostradach zalecane jest używanie farb strukturalnych. Po najechaniu na taki znak słychać dźwięk, który daje kierowcy komunikat, że zbliżył się niebezpiecznie do krawędzi jezdni i powinien wrócić na właściwy tor. Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się doskonałą widocznością i musi być wytrzymałe na różne warunki atmosferyczne, podczas których będzie można bez trudu zachować bezpieczeństwo.

Malowaniem znaków powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy, które wykonają oznakowanie poziome zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi normami. Konieczne do tego są odpowiednie urządzenia i narzędzia, ale i doświadczenie, wiedza oraz precyzja, by znaki wykonane były w profesjonalny sposób.